Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Prace budowlane w ZOZ a brak zgody sąsiada

Łukasz Siudak | 2011-04-18
W każdej sytuacji, która wymaga wkroczenia na teren sąsiedniej nieruchomości, lokalu czy budynku, koniecznie jest uzyskanie zgody jej właściciela. Sprawdź jakie uprawnienia ma ZOZ wobec swoich sąsiadów.

W czasie prowadzenia prac budowlanych niejednokrotnie okazuje się, że konieczne jest wejście na teren sąsiedniej nieruchomości. Zdarza się to zwłaszcza wówczas, gdy odległość między ścianami działowymi budynków jest zbyt mała by prowadzić prace tylko z jednej nieruchomości lub też nieruchomości mają ścianę wspólną. W tej sytuacji zawsze należy dążyć do porozumienia z sąsiadem, gdyż brak zgody na skorzystanie z jego nieruchomości może skutkować znacznym wydłużeniem czasu prac,  a nawet koniecznością ich przerwania.

Decyzja starosty

Jeżeli warunki korzystania z nieruchomości sąsiadującej z ZOZ nie zostały ustalone, właściwy organ (starosta) może wydać, w terminie 14 dni od dni złożenia przez inwestora odpowiedniego wniosku, decyzję o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. Zostają w niej określone warunki korzystania  z sąsiedniej nieruchomości. Decyzja ta jest wydawana na podstawie ustawy prawo budowlane (art. 47 ust. 2).Wszelkie szkody, które powstaną  na nieruchomości sąsiadującej w wyniku prowadzenia prac budowlanych jest zobowiązany uiścić ZOZ.

Pierwszy profesjonalny serwis dla Kadry Zarządzającej w służbie zdrowia! Sprawdź

Klauzula wykonalności

Należy dopilnować by po wydaniu decyzji o której mowa powyżej,  starosta zaopatrzył ją w klauzulę wykonalności, której funkcjonowanie reguluje ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wystąpienie o nadanie klauzuli należy do obowiązków inwestora. W przeciwnym wypadku, sąsiad nadal może zabronić osobom wykonującym prace budowlane wstępu na teren swojej nieruchomości.

Więcej porad znajdziesz na stronie "Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ"
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej