Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Studium wykonalności projektu w praktyce menadżera ZOZ

Patryk Kropidłowski, AMT partner spółka z o.o. | 2011-04-11
Nie tylko poprawnie wypełniony wniosek o dofinansowanie gwarantuje powodzenie w procesie pozyskiwania funduszy ze środków wspólnotowych. Dowiedz się jakich pomyłek unikać podczas ubiegania się o dodatkowe fundusze.

Warto podkreślić rolę, jaką przy rozpatrywaniu projektów inwestycyjnych odgrywa studium wykonalności projektu. Jest to zbiór dokumentów, który zawiera szczegółowe informacje z punktu widzenia kryteriów formalnych, jak i merytorycznych. Pozwalają one na właściwy wybór i ocenę proponowanego modelu inwestycji przez instytucję zarządzającą odpowiednimi środkami.

Pierwszy profesjonalny serwis dla Kadry Zarządzającej w służbie zdrowia! Sprawdź

Najważniejsze informacje zawarte w prawidłowo przygotowanym studium

Konkretne rozwiązania zależą od potrzeb poszczególnych placówek, jednak jest możliwe wyróżnienie wśród nich elementów wspólnych dla wszystkich ZOZ. Oto najważniejsze spośród nich:
•    Dane umożliwiające identyfikację wszystkich podmiotów biorących udział w projekcie (nie tylko wnioskodawcy ale także jego współpracowników)
•    Opis stanu obecnego ZOZ pod względem technicznym oraz danych liczbowych z uwzględnieniem infrastruktury i rozwiązań organizacyjnych, 
•    Analiza finansowo – ekonomiczna projektu,
•    Wyszczególnienie planowanych etapów wdrażania projektu a także potrzebnych do zastosowania procedur prawnych,
•    Wyliczenie problemów, na których rozwiązanie ma wpłynąć projekt

Typowe błędy i usterki

Na etapie weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej następuje ocena zawartych w studium informacji. Najczęściej pojawiające się niedociągnięcia skutkują niejednokrotnie koniecznością uzupełnienia lub korekty danych, co wydłuża okres w którym projekt jest rozpatrywany. Menadżer ZOZ powinien zwrócić szczególną uwagę, czy w studium wykonalności nie pojawiły się żadne z poniższych usterek:
•    Pomijanie wyznaczonych zaleceń organizacji, która zarządza projektem. Wskazane przez instytucję zarządzającą  rozwiązania należy wykorzystywać jako listę kontrolną, pozwalającą na zweryfikowanie kompletności studium. Nie należy obawiać się, że skorzystanie z nich sprawi, że studium zostanie gorzej ocenione,
•    Braki techniczne studium, w tym: brak opisu stanu obecnego placówki, opis niekompletny czy nierzetelny,
•    Opis techniczny stanu technicznego zbyt obszerny i szczegółowy, zawiły lub niejasny
•    Rozbieżności między wnioskiem a studium wykonalności,
Poza kwestiami, które skutkują koniecznością poprawienia należy zwrócić też uwagę na te, które zwiększają szanse projektu w starciu z propozycjami innych placówek. Zapamiętaj:
•    Problemy, na które ma wpłynąć projekt, nie powinny pochodzić wyłącznie z jednej sfery trudności. Pamiętaj, że w studium należy uwzględnić zarówno kwestie infrastruktury jak i społeczne czy gospodarcze.
•    Mała innowacyjność projektu, stosowanie rozwiązań które były wcześniej zmniejszają szanse na powodzenie
•    Studium wykonalności projektu najlepiej stworzyć zanim przystąpi się do pisania wniosku o dofinansowanie. Pozwoli ono spojrzeć na propozycję wszechstronnie i uchroni przed złym oszacowaniem wartości poszczególnych elementów wniosku. 

Więcej porad znajduje się na stronie internetowej Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej