Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Warsztaty Wielorzędowej Tomografii Komputerowej 15-17 kwietnia Ossa

PLTR/GE
Warsztaty Wielorzędowej Tomografii Komputerowej od siedmiu lat są stałą pozycją na liście szkoleń i kongresów organizowanych we współpracy z Polskim Lekarskim Towarzystwem Radiologicznym. Tematyka kongresu ogranicza się wyłącznie do jednej metody obrazowania, jednak konfrontacja wykładowcy i komentującego wykład specjalisty klinicznego sprawia, że sesje wykładowe cieszą się dużą frekwencją. Co ciekawe, temat przewodni ubiegłorocznej imprezy, Jak unikać błędów w tomografii komputerowej, spotkał się z żywym komentarzem wśród uczestników. Umiejętność krytycznego spojrzenia na siebie to rzadko spotykana zaleta, a prezentacja własnych błędów dowodzi zarówno odwagi cywilnej jak i pełnej dojrzałości zawodowej. Ubiegłorocznym wykładowcom naprawdę należą się gratulacje.

Komitet Naukowy VII edycji Warsztatów postawił wykładowcom pytanie o miejsce Radiologa w procesie leczenia. Część tegorocznych wykładów będzie zawierała analizę komunikacji pomiędzy radiologiem a klinicystą i jej wpływu na jakość postępowania klinicznego. Ponadto pojawią się analizy błędnie opisanych badań, ale także błędnie odczytanych opisów. Ideą sympozjum jest znalezienie odpowiedzi na  naprawdę trudne pytanie: Jak omijać pułapki zastawiane przez niedoskonałości sprzętu diagnostycznego, rutynę, zmęczenie i w końcu niepoprawną komunikację ? Możliwośćnauki na cudzych błędach ma nieocenioną wartość.

Od kilku lat Warsztaty odbywają się w Centrum Konferencyjnym w Ossie k. Rawy Mazowieckiej. To świetnie przygotowany kompleks kongresowy, dysponujący profesjonalnie wyposażoną salą amfiteatralną, w której odbywają się nasze wykłady. W salach przylegających do głównej sali wykładowej uczestnicy znajdą wystawę sprzętu diagnostycznego. W ramach wystawy będą zainstalowane stacje lekarskie i każdy chętny będzie mógł wziąć udział w indywidualnym szkoleniu pod okiem profesjonalnych trenerów.

http://www.warsztaty-tk.pl/