Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak prowadzić skuteczny monitoring czasu pracy pracowników medycznych

Piotr Karniej, członek zarządu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej | 2011-03-23
Jak prowadzić skuteczny monitoring czasu pracy pracowników medycznych

Jak wprowadzić system nadzoru nad czasem pracy pracowników w zakładzie opieki zdrowotnej?

Zakład opieki zdrowotnej ma możliwość nadzoru i wpływania na czynności pracownika. Żeby można było je stosować z powodzeniem, należy opracować dobry, nieskomplikowany i niekontrowersyjny system nadzoru oraz przekonać pracowników do tego, że każdy z nich jest odpowiedzialny zarówno za przychody, jak i koszty placówki. Jako dobre narzędzia wspierające tego typu rozwiązania warto wskazać m.in. controlling czy rachunek kosztów działań. 

Monitorowanie czasu pracy pracowników medycznych jest ważnym elementem poprawy efektywności czasu pracy, ponieważ pozwala na zapoznanie się z rzeczywistym czasem zaangażowania pracownika w określonych miejscach jego obecności w placówce. 

Stosowane powszechnie rozwiązania, polegające na konieczności przyłożenia karty kodowej do czytnika przy drzwiach w celu ich otwarcia, uruchomienia windy, czy włączenia urządzenia medycznego (np. aparatu USG) powodują że administrator systemu może ocenić, w którym miejscu w ciągu dyżuru znajduje się lekarz i czy wykonuje czynności, które zostały mu zlecone. Tym samym łatwo jest odpowiedzieć na pytanie, czy lekarz częściej znajduje się w pokoju chorych, sali operacyjnej dyżurce lekarskiej czy też przebywa poza terenem zakładu. 

Przykład 1
Zakłady opieki zdrowotnej w Polsce przyjęły różne formy kontrolowania czasu pracy swoich pracowników. Jedne wdrożyły system kart kodowych, inne zdecydowały się na monitorowanie odcisków palca (kwestionowane przez sąd pracy jako zbyt daleko idąca ingerencja w biometryczne dane osobowe), kolejne oparły systemy kontroli na kamerach i monitoringu wizualnym. Niestety znaczna większość nie stosuje żadnych rozwiązań tego typu. 

Elektroniczna ewidencja czasu pracy
Stosowanie systemów elektronicznej ewidencji czasu pracy to nie tylko narzędzie kontroli, lecz także możliwość odpowiedzialnego zarządzania zespołami, wspierania zespołów pracownikami z innych działów, monitorowania obciążenia pracą w okresie urlopów, a także narzędzie obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z nieautoryzowanym dostępem do pomieszczeń czy danych. 


Przykład 2
W zakładach opieki zdrowotnej stosowane są zarówno karty zbliżeniowe, bezprzewodowe, jak i chipowe, które mogą służyć dodatkowo jako certyfikaty bezpiecznego podpisu elektronicznego (ważne w przypadku wypełniania elektronicznej dokumentacji medycznej). To, jakie rozwiązania techniczne będą właściwe dla konkretnej placówki zależy od kosztów wdrożenia i decyzji zarządzających. 

Okresowa kontrola czasu spędzonego przez pracownika przy komputerze
Monitorowanie czasu pracy może mieć też formę okresowej kontroli czasu spędzonego przez pracownika przy komputerze, programów których używa. W ten sposób można ewidencjonować np. liczbę godzin poświęconą przez pracownika na używanie komunikatorów internetowych, czy innych rozwiązań stosowanych dla celów prywatnych, nie związanych z wykonywaną pracą.  

Ważne 
Stosując systemy monitorowania czasu pracy pracownika należy zachować pewien umiar, ponieważ może istnieć sytuacja, w której komunikator internetowy jest potrzebny pracownikowi do pracy (np. do kontaktowania się z pacjentem), a przeglądarka internetowa służy nie do spraw prywatnych, ale do przeglądania literatury fachowej czy poszukiwania kontaktu z innymi placówkami.

Modyfikacja założeń kontroli
Każdy system monitorowania i nadzoru nad czasem pracy pracownika musi zakładać udział kontrolującego (czy nadzorującego) w modyfikacji założeń kontroli. Należy podkreślić, że nie wolno stosować schematów, które nie uwzględniają wyjątków, podobnie nie można wyciągać wniosków wyłącznie na podstawie informacji z systemów technicznych. Należy traktować je jako ważny element systemu kontroli, ale nie pozbawiony wad (choćby takich jak możliwość przekazania karty kodowej innemu pracownikowi), z których istnienia administrator systemu musi sobie zdawać sprawę.

Więcej porad znajduje się na stronie internetowej "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ".
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej