Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Za znieczulenie przy porodzie powinien zapłacić NFZ

Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ | 2011-03-21
Za znieczulenie przy porodzie powinien zapłacić NFZ

Bezpłatnego znieczulenia dla wszystkich rodzących i zwiększenia wynagrodzeń dla szpitali przyjmujących porody finansowane przez NFZ domaga się Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w stanowisku w sprawie znoszenia/uśmierzania bólu porodowego przyjętym w styczniu br. 

Zdaniem NRL każda rodząca ma prawo do działań uśmierzających/znoszących ból, w tym – jeżeli tylko nie występują konkretne przeciwwskazania medycznie – do znieczulenia zewnątrzoponowego, a szpitale przyjmujące porody finansowane przez NFZ są zbyt nisko wynagradzane, co uniemożliwia sfinansowanie kosztów znieczulenia. 

Dla zapewnienia realizacji prawa obywateli do opieki zdrowotnej najwyższej jakości – zdaniem organizacji - należy zapewnić wszystkim rodzącym skorzystanie z wymienionych procedur, zwiększyć wynagrodzenie  szpitali przyjmujących porody do poziomu umożliwiającego zapewnienie bezpłatnego znieczulenia wszystkim rodzącym, a do czasu zapewnienia publicznego finansowania znieczuleń umożliwić rodzących finansowanie tej procedury ze środków własnych. 
W opinii lekarzy obecna sytuacja utrudnia, a w wielu przypadkach uniemożliwia, rodzącym Polkom skorzystanie z osiągnięć nowoczesnej medycyny w tym szczególnym momencie, jakim jest poród. 

Więcej porad znajduje się na stronie internetowej "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ".
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej