Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Dlaczego outsourcing IT się opłaca?

Agnieszka Gugała | 2011-03-21
Co to jest outsourcing IT?

Outsourcing usług informatycznych polega na korzystaniu z zasobów wyspecjalizowanych firm zewnętrznych, które realizują projekty informatyczne oraz bieżącą obsługę komputerową taniej i efektywniej. „Wyprowadzenie” zadań nie stanowiących statutowej działalności firmy na zewnątrz doceniają głównie przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które nie są stricte firmami informatycznymi i nie chcą zatrudniać pracownika specjalnie do tego celu. Outsourcing IT to zarówno prace związane z bieżącą administracją sprzętowych i programowych zasobów informatycznych firmy w celu zwiększenia skuteczności i efektywności z prowadzonej działalności jak również utrzymanie bezpieczeństwa informatycznego, czyli ochrona systemów przed atakami z zewnątrz. Pomaga on optymalnie zorganizować obsługę procesów biznesowych z ukierunkowaniem na wzrost konkurencyjności. Outsourcing stał się niesłychanie popularny w ostatnich latach ze względu na ewidentne oszczędności i zwiększenie jakości usług.

Dlaczego outsourcing IT się opłaca? 

Główne argumenty przemawiające za outsourcingiem IT to: redukcja kosztów, dostęp do specjalistycznej wiedzy, oszczędność czasu i zasobów ludzkich.

Firma otrzymuje pomoc specjalisty przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Przedsiębiorca ma pewność, że w razie awarii i nagłej potrzeby, pracownik firmy outsourcingowej będzie u niego natychmiast po zgłoszeniu w celu zażegnania kryzysu bądź otrzyma on pomoc zdalną (online). Poprzez pomoc zdalną przez Internet, firma outsourcingowa jest w stanie zdiagnozować, rozwiązać i usunąć problem programowy na odległość.

Przedsiębiorca może zrezygnować z opłacania etatowego informatyka. Czasami taki pracownik nie ma po prostu co robić, gdyż jego interwencja jest potrzebna sporadycznie.

Firmy zewnętrzne inwestują duże pieniądze w najnowocześniejsze rozwiązania. Jest to dla niech opłacalne, gdyż obsługują wiele podmiotów i koszt jednostkowy na obsługiwany podmiot jest znacznie niższy. Taki wydatek dla przeciętnego przedsiębiorcy jest całkowicie zbędny. 

Firma zewnętrzna dba również o to, żeby firmowe komputery służyły pracownikom jak najdłużej. W razie konieczności podstawia sprzęt zastępczy na czas naprawy, odkupuje stare urządzenia przy wymianie oraz przenosi na dostawcę sprzętu koszty utylizacji sprzętu i materiałów eksploatacyjnych.

Co powinna zawierać umowa?

Nawiązanie współpracy z firmą zewnętrzną wiąże się z koniecznością opłacania comiesięcznego abonamentu lub opłacenia takiej obsługi za cały rok z góry. Ekspert Serwisu doradczego boomway.pl radzi, aby w umowie określić nie tylko cenę za obsługę, ale również zakres prac, cennik ewentualnych napraw nieokreślonych w umowie oraz czas reakcji w razie zgłoszenia awarii. Umowa powinna również zawierać warunki dodatkowe, takie jak podstawienie sprzętu zastępczego na czas naprawy, przedłużenie okresu gwarancji, rozliczenie (odkupienie) starych urządzeń przy wymianie oraz przeniesienie na dostawcę sprzętu kosztów utylizacji sprzętu i materiałów eksploatacyjnych. 

W przypadku gdy firma jest zainteresowana tylko doraźną opieką serwisową, koszt takiej usługi jest każdorazowo ustalany w trakcie zgłaszania usługi. Jednak czas realizacji takiej usługi może się znacznie wydłużyć, gdyż zgłoszenie trafia do kolejki i jest realizowane w możliwie najszybszym terminie.  

Tagi: outsourcing IT