Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

MedKompas – Unikalne partnerstwo dla etyki w ochronie zdrowia

MedicalOnline.pl | 2011-03-21
Bezprecedensowe partnerstwo w dziedzinie etyki prowadzenia biznesu w ochronie zdrowia - Izba POLMED przystępuje do programu Integrity Initiative ogłoszonego przez Siemens AG i Bank Światowy.

Siemens AG na mocy ugody z Bankiem Światowym w dniu 2 lipca 2009 powołał do życia ogólnoświatowy program, promujący przejrzyste i etyczne zasady prowadzenia działalności biznesowej. W pierwszym etapie konkursu zgłoszenia nadesłało 300 organizacji nonprofit z 66 państw. W drodze konkursu wybrano 30 projektów pochodzących z 20 państw. Z przyjemnością informujemy, że jednym z wyłonionych w konkursie został projekt MedKompas POLAND, zgłoszony przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED. Izba otrzyma w ciągu czterech lat 460 000 USD na realizację projektu.

Głównym celem przedsięwzięcia jest promowanie przez Izbę POLMED we współpracy z Naczelną Izbę Lekarską standardów etycznej współpracy pomiędzy producentami wyrobów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia. Realizacji tego celu służyć będą warsztaty skierowane do przedstawicieli placówek ochrony zdrowia oraz branży wyrobów medycznych. Poczynając od kwietnia 2011, przez kolejne 4 lata planowane jest przeprowadzenie przez grupę ekspertów 60 warsztatów w całej Polsce. Warsztaty będą połączone z kampanią promocyjno-informacyjną, która rozpocznie się konferencją prasową zaplanowaną na 16 marca 2011 roku w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie, oraz uruchomieniem specjalnej strony internetowej poświęconej projektowi.

Witold Włodarczyk, dyrektor generalny OIGWM POLMED podkreśla, że realizacja programu MedKompas Poland jest wydarzeniem bezprecedensowym nie tylko w historii Izby POLMED, ale także w polskim systemie ochrony zdrowia. „Dzięki jego realizacji w najbliższych latach w sposób znaczący wzrośnie ranga i znaczenie naszej Izby zarówno w kontaktach z partnerami w placówkach służby zdrowia, jak i z decydentami. Do realizacji zadania będziemy włączać przedstawicieli wszystkich Oddziałów Wojewódzkich NFZ, a także stosowne agendy w Ministerstwie Zdrowia i Parlamencie (Sejmowa Komisja Zdrowia). Zasady etycznej współpracy Izby z organami administracji publicznej są i pozostaną podstawowym kanonem naszych wartości. Ofertę współpracy zamierzamy skierować do wszystkich firm sektora wyrobów medycznych w Polsce. Ambicją Izby jest jak najszersza reprezentacja w środowisku. Naszym celem jest wprowadzenie standardu postępowania członków Izby zgodnie z zasadami zapisanymi w Kodeksie Etycznym. Priorytetem pozostanie zawsze jakość, a nie ilość.”

Do programu odniósł się Peter Y. Solmssen, członek zarządu i General Counsel Siemens AG, wskazując na fakt, iż “Siemens wdraża najlepsze standardy etyki prowadzenia biznesu”,. Stwierdził on ponadto, że “Wspólnie z Bankiem Światowym promujemy przejrzystość w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności gospodarczej i zasad uczciwej konkurencji. Wypracowanie listy projektów w ramach programu Integrity Initiative Siemensa stanowi kolejny ważny krok w tej dziedzinie.”

Wagę programu podkreślił również Leonard McCarthy, wiceprezes ds. Integralności grupy Banku Światowego: “Popieramy inicjatywę Siemensa i zdeklarowane zaangażowanie w promowanie zasad zrównoważonego, przejrzystego biznesu”,. Wskazał, że “Korupcja powoduje wymierne szkody, które odczuwamy wszyscy, i możemy ją zwalczać jedynie wspólnym wysiłkiem. Wybrane projekty Integrity Initiative pomogą wzmocnić globalny front walki z korupcją i umożliwią poprawę standardów etyki prowadzenia biznesu na całym świecie.” 

Szczegółowe informacje o programie Integrity Initiative są dostępne na stronie internetowej: www.siemens.com/integrity-initiative