Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Więcej metod unieszkodliwiania odpadów zakaźnych

Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ | 2011-03-14
Więcej metod unieszkodliwiania odpadów zakaźnych

Będzie możliwe unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych metodami innymi niż metody termiczne, zapewniającymi bezpieczeństwo w zakresie ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska, w tym przede wszystkim umożliwienie prowadzenia pełnej kontroli warunków prowadzenia tych procesów oraz ich skuteczności. 

Fachowe informacje na temat zarządzania ZOZ. Zapisz się na bezpłatny e-biuletyn Serwis ZOZ. Gratis otrzymasz e-book „VAT w ochronie zdrowia”.

Tak przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Projekt określa też warunki przeprowadzania procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Reguluje ponadto kwestie dotyczące sposobu i zakresu prowadzenia monitoringu procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. 
Zagadnienia dotyczące magazynowania, transportu i unieszkodliwiania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia procesów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych pozostają poza obszarem właściwości organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
31 stycznia br. zakończyły się konsultacje społeczne projektu rozporządzenia - można go znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia w zakładce Legislacja/Projekty aktów prawnych przekazanych do konsultacji społecznych. Teraz w resorcie trwa analiza uwag. 

Więcej porad znajduje się na stronie internetowej "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ".
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej