Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

BADANIA KLINICZNE 2011

www.ctb.edu.pl

BADANIA KLINICZNE 2011. Praktycznetematy – skuteczne wskazówki

9 czerwca, Hotel Marriott, Warszawa

 

 

 8.30 – 9.00 Powitalna kawa.Rejestracja uczestników

 

 9.00– 10.30 Planowane zmiany regulacji prawnych dotyczących badańklinicznych:

 

  • Wymogi nałożone na Ośrodki badawcze - dlaczego nie w każdej placówce służby zdrowia będzie można prowadzić badanie,
  • Obowiązki szkoleniowe dla badaczy i ograniczenia w liczbie prowadzonych badań,
  • Zmiana zasad kontraktowania badań,
  • Zmiana zasad odpowiedzialności za szkody i ubezpieczania badań,
  • Zwiększenie obowiązków w zakresie audytu

Mec. Hubert Tuchołka,Kancelaria Prawnicza H. Tuchołka iWspólnicy Sp.k.

 10.30 – 11.30 Kontraktowaniebadań klinicznych:

·        Wymagania prawne,

·        Umowytrójstronne a umowy dwustronne

·        Omówieniepodstawowych postanowień umów,

·        Negocjowanie,zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów

Mec. Hubert Tuchołka,Kancelaria Prawnicza H. Tuchołka iWspólnicy Sp.k.

 

 

 11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

 

 

11.45 – 12.30 Pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie badaniaklinicznego - Rejestracja badania - Obowiązujące  wymagania

 

·        Terminy –etapy - wezwania

·        Przygotowaniedokumentacji - interpretacja aktualnych wymagań i konkretne

            wskazówki

·        Najczęstszepowody odmowy udzielenia pozwolenia

      Anna Pyszek, URPLiWB

 

 

 

 12.30-13.15 Inspekcja badań klinicznych w Polsce – zadania i perspektywyrozwoju

 

·        Strukturai funkcjonowanie Wydziału Inspekcji Produktów Leczniczych

·        Inspekcjana poziomie narodowym

·        Inspekcjana poziomie europejskim

·        Celestrategiczne i rozwój inspekcji badań klinicznych

 Dr Michał Gryz, URPLiWB

 

13.15 – 14.00 Przygotowanieośrodka do audytu lub inspekcji badania klinicznego

Dr Tomasz Kosieradzki, Jonhson & Jonhson

 

 

14.00 -14.45 Lunch

 

 

14.45 15.15 Badania pierwszej fazy w ośrodkuklinicznym (jednostce służby zdrowia) – punkt widzenia audytora

DrTomasz Kosieradzki, Jonhson& Jonhson

 

15.15 – 16.05  Płatnik publiczny a sponsor badania klinicznego:świadczenia zdrowotne a procedury badawcze

  • Krajobraz po kontrolach NIK
  • Nowe regulacje ustawowe
  • Finansowanie leczenia działań niepożądanych

DrPiotr Iwanowski, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznychw Polsce

 

16.05 – 17.00 Podatkowe wyzwania w rozliczaniu badańklinicznych

 

·        Wpływwniosków z kontroli NIK na rozliczanie badań klinicznych

·        Zmiana ustawy oVAT a opodatkowanie badań klinicznych w 2011

·        Rozliczeniabadań klinicznych w podatkach dochodowych – trudnościpraktyczne

Szymon Bernat, KPMG

 

 

17.00 Zakończenie konferencji. Losowanie nagród wśróduczestników. Rozdanie certyfikatów

 

 

Czas trwania 8.30 – 17.00

Cena obejmuje:

·       materiałyszkoleniowe

·       przerwy kawowe

·       lunch

·       certyfikatukończenia konferencji

Cena:1450 zł/os. + 23% VAT
Cena specjalna: 1350 zł/os. + 23%VAT -  przy zgłoszeniu do 8  kwietnia br.

Kontakt:Izabela Zielińska – Jałocha  - Product Manager
tel. (22) 632 47 17 wew .102

fax.(22)632 23 72

 

DLACZEGOWARTO WZIĄĆ UDZIAŁ…

Udziałw tej konferencji będzie dla  Państwamożliwością uzyskania praktycznych wskazówek dozastosowania w Państwa codziennej pracy

 

Podczastej konferencji dowiecie się Państwo o planowanych zmianach prawnych dotyczącychbadań klinicznych

 

UzyskająPaństwo odpowiedź w konkretny sposób na gorące pytaniadotyczące tematów:

 

- Rejestracja badań klinicznych  - obowiązującewymagania

- Inspekcja badań klinicznych w Polsce – zadaniai perspektywy rozwoju

- Przygotowanie ośrodkado audytu lub inspekcji badania klinicznego

- Podatkowe wyzwania w rozliczaniu badań klinicznych

- Kontraktowanie badań klinicznych

- Płatnik publiczny a sponsorbadania klinicznego: świadczenia zdrowotne a procedury badawcze

- Krajobraz po kontrolach NIK

 

 

ADRESACI KONFERENCJI

 

 -Przedsiębiorstwa farmaceutyczne

 - DyrektorzyMedyczni

 - Koordynatorzybadań

 - Dyrektorzy ds.Badań i Rozwoju

 - Monitorzy badań klinicznych

 - Dyrektorzy ds.Badań i Rozwoju

 - Firmykonsultingowe oraz badawcze obsługujące branżefarmaceutyczną

 - Dyrektorzy ds.Regulacji Prawnych

 - Pracownicyszpitali zajmujący się prowadzeniem badań klinicznych

 

oraz wszystkie osoby zainteresowaneproblematyką badań klinicznych