Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Sprawniejsze działania w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych

Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ | 2011-03-07
Sprawniejsze działania w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych

Współdziałanie  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska usprawni działania w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych.

Tak przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, który przeszedł konsultacje społeczne. Współdziałanie wymienionych instytucji ma dotyczyć tych zakażeń i chorób, które mogą przenosić się ze zwierząt na ludzi i z ludzi na zwierzęta.


Dotychczasowa regulacja określała jedynie sposób postępowania współdziałających organów w przypadku stwierdzenia u ludzi lub zwierząt niektórych zakażeń lub chorób zakaźnych. Ograniczała ponadto współpracę do wymieniania danych epidemiologicznych i epizootycznych praz materiałów informacyjnych, organizacji wspólnych szkoleń, przekazywania próbek i informacji niezbędnych dla dochodzeń. Nie przewidywała natomiast współpracy na etapie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych w ognisku zachorowań.

Projekt rozporządzenia można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia w zakładce Legislacja/Projekty aktów prawnych przekazanych do konsultacji społecznych. Termin zgłaszania uwag upłynął 9 lutego br.  

Więcej porad znajduje się na stronie internetowej "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ".
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej