Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nowe wyniki badań nad skutecznością ablacji cewnikowej w leczeniu arytmii serca

MedicalOnline.pl | 2011-03-03
U pacjentów z powszechnie występującym zaburzeniem rytmu serca, u których zastosowano ablację cewnikową, zaobserwowano ustępowanie objawów oraz poprawę jakości życia, w porównaniu z pacjentami stosującymi leczenie farmakologiczne.

Waterloo, BELGIA. Według danych opublikowanych w „Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes”, pacjenci cierpiący na powszechnie występujące zaburzenie rytmu serca, zwane migotaniem przedsionków, leczeni metodą ablacji cewnikowej z zastosowaniem cewnika NaviStar® ThermoCool®, zgłaszali po upływie 1 roku znacznie mniej objawów oraz lepsze wskaźniki jakości życia niż pacjenci leczeni lekami przeciwarytmicznymi.

Migotanie przedsionków, często określane skrótem AFib (ang. atrial fibrillation), jest najpowszechniej występującym rodzajem zaburzenia rytmu serca, które dotyka około 20 mln ludzi na całym świecie. Jest to także jedna z najczęstszych przyczyn udaru wśród osób w wieku powyżej 65 lat. Zazwyczaj jakość życia pacjentów z AFib jest znacznie niższa niż średnia jakość życia w populacji ogólnej, a stopień upośledzenia może być podobny jak w przypadku pacjentów cierpiących na poważne choroby przewlekłe, takie jak choroba nerek czy niewydolność serca.

Podczas zabiegu ablacji do serca zostaje wprowadzony cewnik, za pośrednictwem którego do obszarów mięśnia sercowego, będących przyczyną nieprawidłowego rytmu serca, dostarczana jest energia. Energia ta „odłącza” szlaki odpowiedzialne za powstawanie nieprawidłowego rytmu. Cewnik NaviStar® ThermoCool® w połączeniu z systemami nawigacji Carto®. firmy Biosense Webster, Inc. to obecnie jedyny cewnik do ablacji zatwierdzony przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków do stosowania w terapii lekoopornego, nawracającego, objawowego, napadowego migotania przedsionków. Cewnik NaviStar® ThermoCool® posiada od 1998 r., a system nawigacyjny Carto® od 1994 r. oznakowanie CE.

Pierwsze dane z badań opublikowane w JAMA w styczniu 2010 r. wykazały, że po upływie 1 roku u 66% pacjentów leczonych metodą ablacji cewnikowej nie wystąpiło udokumentowane objawowe migotanie przedsionków. Natomiast w grupie pacjentów leczonych farmakologicznie środkami powszechnie określanymi jako leki przeciwarytmiczne (AAD) odsetek ten wyniósł 16% (PU 95%: 0,19, 0,47; P < 0,001).

Analiza badania cząstkowego opublikowana 17 listopada 2010 r. w Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes wykazała, że w przypadku pacjentów leczonych metodą ablacji, wskaźniki jakości życia, które były początkowo o 10–20% niższe od norm przyjętych dla populacji (pomiar przy użyciu kwestionariusza Medical Outcomes Study Short Form-36 [SF-36]), powróciły do normy, zaś w przypadku pacjentów leczonych farmakologicznie nie uległy zmianie. Ponadto wskaźniki częstości i nasilenia objawów mierzone z zastosowaniem AF Symptom Checklist spadły o ponad 50% w grupie pacjentów leczonych metodą ablacji, ale nie uległy zmianie w grupie farmakoterapii.