Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czy ZOZ ponosi odpowiedzialność za błąd sekretarki medycznej

Anna Zubkowska, adwokat | 2011-03-02
Czy ZOZ ponosi odpowiedzialność za błąd sekretarki medycznej

Zakład opieki zdrowotnej ponosi odpowiedzialność za błędy organizacyjne i zaniedbania personelu medycznego, m.in. sekretarek medycznych, oraz za naruszenie standardów postępowania i procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Skutkiem tego są poważne szkody doznane przez pacjenta. 

Istotne jest, że pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność także za działania tych pracowników, którzy mimo braku obowiązku, stawili się w miejscu pracy i zostali dopuszczeni do jej wykonywania (np. pielęgniarki poza godzinami pracy).


Zakład pracy odpowie tylko za nieumyślne działanie pracownika

Warunkiem odpowiedzialności placówki medycznej na podstawie art. 120 § 1 Kodeksu pracy jest nieumyślne działanie pracownika, niewykraczające poza zakres obowiązków pracowniczych i związek przyczynowy tego działania z zaistniałą szkodą. 
Jeśli pracownik wyrządzi szkodę umyślnie lub przekraczając zakres obowiązków, będzie za nią odpowiadał na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Anna Zubkowska
adwokat

Podstawa prawna
- art. 120§1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.  

Więcej porad znajduje się na stronie internetowej "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ".
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej