Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak informować NFZ o zmianach personelu

Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ | 2011-02-28
Jak informować NFZ o zmianach personelu

Świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ w sytuacji zmiany personelu udzielającego tych świadczeń powinien zaktualizować dane personelu u płatnika oraz zaktualizować deklaracje wyboru lekarza. 

Świadczeniodawca posiadający spersonalizowany dostęp do platformy musi zaktualizować w SZOI dane dotyczące wszystkich osób personelu medycznego, które zostały przez niego zatrudnione. Dokonuje się tego w oknie zatrudnionego personelu medycznego. W tym celu należy przejść do głównego menu platformy SZOI i wybrać następujące elementy: Świadczeniodawca >> Zasoby świadczeniodawcy >> Zatrudniony personel medyczny. 

W poszczególnych kolumnach zawarte są wszystkie informacje wprowadzone do systemu, które są wymagane podczas zatrudniania nowej osoby. Dzięki takiej budowie możliwe jest zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi danej pozycji, bez konieczności wyszukiwania w innych miejscach systemu. W zakładce Operacje znajdują się podstawowe funkcje, dzięki którym użytkownik może pracować na pozycjach: 
  • podgląd zatrudnienia - umożliwia zapoznanie się z dokładniejszymi informacjami dotyczącymi zatrudnienia danej osoby, 
  • edytuj osobę - umożliwia poprawę wszystkich informacji, które zostały wcześniej podane. Jedyną pozycją, która nie podlega zmianie jest numer PESEL, 
  • edytuj zatrudnienie - umożliwia edycję informacji dotyczących zatrudnienia, 
  • rozwiąż zatrudnienie - dzięki tej funkcji można rozwiązać zatrudnienie z daną osobą. Podczas tej operacji należy podać datę rozwiązania umowy, 
  • usuń zatrudnienie, 
  • miejsca pracy - informacja o miejscach pracy personelu medycznego. 

W celu wprowadzenia nowej osoby personelu medycznego do portalu należy skorzystać z opcji: Zatrudnienie osoby personelu medycznego. 
Wykaz personelu jest również załącznikiem do zawartej umowy (zał. 1 harmonogram - zasoby). W związku z tym zmiana personelu wymaga również aktualizacji załącznika do umowy w formie aneksu do umowy. 

Więcej porad znajduje się na stronie internetowej  "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ".
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej