Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

CENTRALNE STERYLIZATORNIE W SZPITALACH I PRZYCHODNIACH - WYMOGI PRAWNE, STANDARDY, TECHNOLOGIE

MedicalOnline.pl
9 marca 2011 roku, Warszawa

Specjalnie dla naszych odbiorców
5% RABATU na udział w seminarium

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji seminarium TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE. Marcowe wydarzenie zostało zaplanowane z myślą o centralnych sterylizatorniach w szpitalach i przychodniach. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na wymogi prawne, standardy i nowe technologie jakie powinny znaleźć się w nowoczesnych sterylizatorniach.

Na seminarium zapraszamy m.in. kierowników: centralnych sterylizatorni, działów aparatury medycznej szpitali, działów informatycznych oraz dyrektorów szpitali i dyrektorów ds. lecznictwa.

PROGRAM

- Wymagania prawne, dotyczące sterylizacji wyrobów medycznych oraz ocena ich stosowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej
dr Bożenna Jakimiak, Kierownik Zakładu Zwalczania Skażeń Biologicznych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Tendencje i korzyści z zastosowań softwarowych i sprzętowych w sterylizatorni oraz w obiegu materiału sterylnego na terenie szpital
Krzysztof Wróblewski, ELMI Systemy Automatyki
- Warunki poprawnego procesu dekontaminacji - optymalizacja  dekontaminacji wyrobów medycznych w szpitalach i przychodniach
mgr Stanisław Świtalski, Z-ca Przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medyczne 
- Centralne sterylizatornie w Polsce – stan obecny i perspektywy Rozwoju
mgr Stanisław Świtalski, Z-ca Przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medyczne 
- Rozwiązania technologiczne i organizacyjne - na przykładzie nowoczesnej centralnej sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Rybniku
Ewa Niemyjska, Kierownik Centralnej Sterylizatorni, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr. 3 w Rybniku
- Zarządzanie ryzykiem w szpitalu na przykładzie sterylizatorni - podejście praktyczne

mgr. inż. Anna Słodczyk, konsultant ds. zarządzania ryzykiem
Piotr Chmielewski, e-kontorler i audytor CICA


RABATOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., Kontakt: pr@cpi.com.pl