Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

MedKompas – Unikalne partnerstwo dla etyki w ochronie zdrowia

MedicalOnline.pl | 2011-02-21
Bezprecedensowe partnerstwo w dziedzinie etyki prowadzenia biznesu w ochronie zdrowia - Izba POLMED przystępuje do programu Integrity Initiative ogłoszonego przez Siemens AG i Bank Światowy.

Siemens AG w porozumieniu z Bankiem Światowym w dniu 2 lipca 2009 powołał do życia ogólnoświatowy program, promujący przejrzyste i etyczne zasady prowadzenia działalności biznesowej. Budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 100 mln USD. W pierwszym etapie konkursu zgłoszenia nadesłało 300 organizacji nonprofit z 66 państw. W drodze konkursu wybrano 30 projektów pochodzących z 20 państw. Z przyjemnością informujemy, że jednym z wyłonionych w konkursie został projekt MedKompas POLAND, zgłoszony przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED.  

Głównym celem przedsięwzięcia jest promowanie przez Izbę Gospodarczą POLMED i Naczelną Izbę Lekarską standardów etycznej współpracy pomiędzy producentami wyrobów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia. Realizacji tego celu służyć będą warsztaty szkoleniowe organizowane wspólnie z Naczelną Izbą Lekarską skierowane do przedstawicieli ochrony zdrowia oraz branży wyrobów medycznych. Poczynając od kwietnia 2011, przez kolejne 4 lata planowane jest przeprowadzenie przez grupę ekspertów 60 jednodniowych szkoleń w całej Polsce. Warsztaty będą połączone z kampanią promocyjno-informacyjną, która rozpocznie się konferencją prasową zaplanowaną na 16.03.2011 roku w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie, oraz uruchomieniem specjalnej strony internetowej poświęconej projektowi.

Witold Włodarczyk, dyrektor generalny OIGWM POLMED podkreśla, że realizacja programu MedKompas Poland, jest wydarzeniem bezprecedensowym nie tylko w historii Izby POLMED, ale także w polskim systemie ochrony zdrowia. „Dzięki jego realizacji w najbliższych latach w sposób znaczący wzrośnie ranga i znaczenie naszej Izby zarówno w kontaktach z partnerami w placówkach służby zdrowia jak i z decydentami. Do realizacji zadania będziemy włączać przedstawicieli wszystkich Oddziałów Wojewódzkich NFZ, a także stosowne agendy w Ministerstwie Zdrowia i Parlamencie (Sejmowa Komisja Zdrowia). Zasady etycznej współpracy Izby z organami administracji publicznej są i pozostaną podstawowym kanonem naszych wartości. Ofertę współpracy  zamierzamy skierować do wszystkich firm  sektora wyrobów medycznych w Polsce. Ambicją  Izby jest jak najszersza reprezentacja w środowisku. Naszym celem jest wprowadzenie standardu postępowania członków Izby zgodnie z zasadami zapisanymi w Kodeksie Etycznym Priorytetem pozostanie zawsze jakość, a nie ilość.”

“Siemens wdraża najlepsze standardy etyki prowadzenia biznesu”, powiedział Peter Y. Solmssen, członek zarządu i General Counsel Siemens AG. “Wspólnie z Bankiem Światowym promujemy przejrzystość w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności gospodarczej i zasad uczciwej konkurencji. Wypracowanie listy projektów w ramach programu Integrity Initiative Siemensa stanowi kolejny ważny krok w tej dziedzinie.”

“Popieramy inicjatywę Siemensa i zdeklarowane zaangażowanie w promowanie zasad zrównoważonego, przejrzystego biznesu.” powiedział Leonard McCarthy, wiceprezes ds. Integralności grupy Banku Światowego. “Korupcja powoduje wymierne szkody, które odczuwamy wszyscy, i możemy ją zwalczać jedynie wspólnym wysiłkiem. Wybrane projekty Integrity Initiative pomogą wzmocnić globalny front walki z korupcją i umożliwią poprawę standardów etyki prowadzenia biznesu na całym świecie.”