Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ

Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia | 2011-02-25
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ

Lekarz POZ nie może odmówić wizyty domowej, nie ma jednak obowiązku dotarcia do pacjenta w określonym czasie, tak jak zespoły ratownictwa medycznego.

Pacjentom przysługują wizyty domowe w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia i niemożności uzyskania porady w miejscu udzielania świadczeń przez lekarza (zarządzenie Prezesa NFZ nr 72/2009/DSOZ z  3 listopada 2009 r. w sprawie warunków zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna).

Wizyty domowe nie obejmują sytuacji, w których następuje stan bezpośredniego zagrożenia życia, zwłaszcza w przypadku utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą. Wtedy pomoc powinna zostać udzielona przez system ratownictwa medycznego.

Weź udział w ankiecie! Jakich porad z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia poszukujesz?

W przypadkach ostrych schorzeń i nagłych zachorowań a także, gdy wymaga tego stan podopiecznego porada powinna być zrealizowana w dniu zgłoszenia, natomiast w przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi porady mogą być realizowane w terminie ustalonym z pacjentem.

Podstawowa opieka zdrowotna nocą

Praktyka pokazuje, że wizyty dzienne realizowane są najczęściej przez inne podmioty niż te, które realizują wizyty nocne. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mają bowiem możliwość zapewnienia tej formy opieki w godzinach nocnych i świątecznych poprzez zawarcie umów z podwykonawcami. Najczęściej ta forma opieki świadczona jest przez stacje pogotowia.

Ważne
Lekarze mają obowiązek poinformować swoich pacjentów (na zewnątrz i wewnątrz swojej placówki, podając przynajmniej numer telefonu) o dostępnym sposobie otrzymania porady poza zwykłymi godzinami (od 18:00 do 10:00 i w dni świąteczne).

Na wizytę domową, analogicznie do zwykłej porady, pacjent może być zarejestrowany osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

W przypadku, gdy pacjent uważa, że jego lekarz podstawowej opieki zdrowotnej niesłusznie odmówił wizyty domowej, zawsze przysługuje mu prawo do złożenia skargi do rzecznika praw ubezpieczonych przy danym oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. W ostateczności pacjentom przysługuje również prawo do zmiany wybranego lekarza (deklaracje do innych lekarzy można składać bezpłatnie dwa razy w roku).

Wiarygodne i Sprawdzone Informacje. Poznaj bezpłatny cotygodniowy Serwis Kadry ZOZ!

Podstawa prawna

  • ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm., 
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia  z 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - Dz.U. nr 139, poz. 1139 ze zm.,
  • zarządzenie nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
    z  3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Więcej porad znajduje się na stronie internetowej "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ".

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej