Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Wątpliwości dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy a podatek VAT

Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ | 2011-02-21
Wątpliwości dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy a podatek VAT

Zdaniem Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, nowelizacja ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ogranicza dotychczasowe zwolnienie z podatku VAT usług w zakresie edukacji do usług ściśle związanych z systemem oświaty. 

Mimo że w uzasadnieniu projektu ustawy znalazła się informacja, że np. firmy prowadzące staże lekarskie będą w dalszym ciągu zwolnione z VAT, nie rozwiązuje to problemu prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy. 

Pierwszy profesjonalny serwis dla Kadry Zarządzającej w służbie zdrowia! Sprawdź

Wątpliwości dotyczące zwolnienia z VAT budzi grupa innych podmiotów, tzw. organizatorów szkoleń, którzy uzyskali wpis w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zgodnie z ustawą z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.  
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o VAT, ta grupa podmiotów będzie musiała opodatkować swoje usługi 23%VAT, co zwiększy koszty szkoleń lekarzy. 
Prezes NRL domaga się niezwłocznego podjęcia prac legislacyjnych i przywrócenia zwolnienia z VAT usług związanych z kształceniem podyplomowym lekarzy. 

Podstawa prawna: 
ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm. (ostatnia nowelizacja: ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1476),
ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – Dz.U. z 2008 r. nr 136, poz. 857 ze zm. 

Więcej porad znajduje się na stronie internetowej    "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ"
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej