Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak prowadzić rachunek kosztów w publicznym ZOZ

Dariusz Poznański, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia | 2011-02-11
Jak prowadzić rachunek kosztów w publicznym ZOZ

Zasady prowadzenia rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, pozwalające na wdrożenie systemu rachunkowości zarządczej lub controllingu uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 22 grudnia 1998 r. o rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Zostało ono wydane w momencie zmiany modelu finansowania opieki zdrowotnej i przejścia z modelu podmiotowego na przedmiotowy.

W publicznych ZOZ układ rachunku kosztów należy prowadzić w ujęciu rodzajowym z podziałem na ośrodki powstawania kosztów. Pozwala to m.in. na obliczenie rzeczywistego kosztu leczenia pacjentów.

Weź udział w ankiecie! Jakich porad z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia poszukujesz?

Rodzajowe ujęcie kosztów

W publicznych zakładach opieki zdrowotnej należy zastosować rodzajowe ujęcie kosztów w podziale na ośrodki ich powstawania. Kategoriami rodzajów kosztów są:

 • zużycie materiałów,
 • zużycie energii,
 • usługi obce,
 • podatki i opłaty,
 • wynagrodzenia,
 • świadczenia na rzecz pracowników,
 • amortyzacja,
 • pozostałe koszty.

Nie zwlekaj ! Sięgnij po wiarygodne i sprawdzone informacje o zarządzaniu ZOZ. Zapisz się na bezpłatny e-biuletyn dla menedżerów ZOZ!

Ośrodki powstawiania kosztów

Za ośrodki powstawania kosztów przyjmuje się komórki organizacyjne zakładu (np. oddziały szpitala). Te z kolei dzieli się na trzy kategorie:

 • ośrodki kosztów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, czyli ośrodki kosztów działalności podstawowej,
 • ośrodki kosztów związanych z wykonywaniem działalności wspomagającej działalność podstawową, czyli ośrodki kosztów działalności pomocniczej oraz
 • ośrodki kosztów związanych z zarządzaniem zakładem jako całością, czyli ośrodki kosztów zarządu.

Ważne
Taki układ rachunku kosztów, w ujęciu rodzajowym z podziałem na ośrodki powstawania kosztów, pozwoli na obliczenie rzeczywistego kosztu leczenia pacjentów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej - Dz.U. nr 164, poz.1194.

Więcej porad znajduje się na stronie internetowej "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ" 

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej