Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

NFZ zmodyfikował systemy informatyczne

Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ | 2011-02-07
NFZ zmodyfikował systemy informatyczne

Zgodnie z założeniami nowego modelu świadczeniodawca będzie inicjował proces naliczania świadczeń z dokładnością do umowy i okresu sprawozdawczego za pomocą portalu świadczeniodawcy. Rozliczeniu podlegać będą świadczenia, które przeszły pomyślnie procesy walidacji i weryfikacji. 

Narodowy Fundusz Zdrowia zmodyfikował systemy informatyczne i dostosował komunikaty szczegółowe XML do wymagań wynikających z wprowadzenia od 1 stycznia 2011 r. modelu naliczania świadczeń do zapłaty po stronie NFZ i związaną z tym likwidacją II fazy rozliczeń.

Celem wprowadzenia nowego modelu jest:
 • unifikacja procesu rozliczeń w skali całego kraju, 
 • uproszczenie i skrócenie procesu rozliczenia dla OW NFZ i świadczeniodawców,
 • automatyzacja procesu rozliczeń,
 • wdrożenie jednoznacznych i jednolitych procedur kolejności rozliczania zrealizowanych świadczeń,
 • poprawa jakości danych w systemach informatycznych OW NFZ poprzez zautomatyzowanie procesu.

Z kolei proces naliczania świadczeń do zapłaty będzie automatycznie korygował:
 • świadczenia zapłacone, a następnie skorygowane przez świadczeniodawcę komunikatem I fazy,
 • świadczenia zapłacone, a następnie zweryfikowane negatywnie przez system OW NFZ,
 • świadczenia zapłacone w przypadku stwierdzenia zaburzenia kolejności sprawozdawania świadczeń komunikatem I fazy,
 • świadczenia zapłacone w przypadku zmniejszenia limitu umowy.

Podstawa prawna:
 • zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 71/2010 DSOZ z 30 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 72/2010/DSOZ z 30 listopada 2010 r. sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku i komunikatu XML dotyczącego rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
 • zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 73/2010/DSOZ z 30 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy),
Więcej porad znajdziesz w magazynie "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ" . 
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej