Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Optymalizacja Sytemu Ochrony Zdrowia - spotkanie z Min. Ewą Kopacz

MedicalOnline.pl | 2011-02-04
31 stycznia 2011 r. podczas konferencji „Optymalizacja Sytemu Ochrony Zdrowia w Polsce – kluczowe obszary” Minister Zdrowia, Ewa Kopacz, spotkała się z przedstawicielami rynku medycznego.

POLSKA, Warszawa, 31 stycznia 2011 r. - Konferencja inicjuje program THINKTANK, którego celem jest identyfikacja głównych wyzwań związanych z optymalizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce. Na program złoży się cykl dyskusji i debat z interesariuszami i podmiotami działającymi na rynku oraz publikacja eksperckiego raportu, wskazującego kierunki pożądanych zmian (czerwiec 2011 r.). W trakcie konferencji przedstawiciele interesariuszy sektora ochrony zdrowia debatowali nad kierunkami, w których powinien rozwijać się polski system ochrony zdrowia oraz o najlepszych rozwiązaniach, które pojawiają się w innych krajach.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich interesariuszy rynku: regulatora, instytucji unijnych, firm, organizacji i stowarzyszeń branżowych oraz pacjenckich, a także ekspertów w zakresie restrukturyzacji, zarządzania i przywództwa. Dzięki spotkaniu wszystkich środowisk, możliwa była dyskusja o kompleksowym transformowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia i podnoszeniu jego efektywności.

Cykl czterech paneli otworzył panel poświęcony poprawie efektywności zarządzania w służbie zdrowia, który zdominowała kwestia edukacji – wymagają jej pacjenci, którzy nie są w stanie zrozumieć systemu, media, które przekazują nieprecyzyjne informacje o służbie zdrowia oraz lekarze, którzy na uczelni powinni uczyć się nie tylko kompetencji medycznych, ale także zarządczych.

Podczas panelu dotyczącego poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia dzięki nowym technologiom, paneliści doszli do wniosku, że z punktu widzenia technologii sektor medyczny potrzebuje podobnych funkcjonalności co inne branże (np. ubezpieczeniowa, czy telekomunikacyjna). Główną różnicą jest jednak ilość gromadzonych danych: branża medyczna gromadzi ich wielokrotnie więcej. Zwrócono też uwagę na czynnik ludzki – lekarze muszą zaakceptować narzędzia IT w swojej pracy, a także precyzyjnie artykułować swoje potrzeby, aby otrzymywać narzędzia, które pomagają im w pracy, a nie powodują rozrostu biurokracji. Ponadto warto korzystać z doświadczeń i gotowych rozwiązań wdrożonych w Europie tak  aby nie  tracić czasu i nie popełniać w kółko tych samych błędów np. we Francji jest 47 szpitali połączonych systemem SuperPACS firmy Carestream (teleradiologia, wspólne archiwa, itp.) jest to gotowe rozwiązanie e-platformy regionalnej.
Tagi: THINKTANK