Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

W 2012 r. wartość rynku diagnostyki obrazowej przekroczy 1 mld zł

Nowoczesna Klinika | 2011-01-31
W 2012 r. wartość rynku diagnostyki obrazowej przekroczy 1 mld zł

Nowoczesna Klinika - Magazyn Prywatnej Ochrony Zdrowia

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR w 2010 r. rynek diagnostyki obrazowej w Polsce osiągnął wartość blisko 674 mln zł, natomiast w 2012 r. wartość rynku diagnostyki obrazowej, według szacunków PMR, przekroczy 1 mld zł.

Według raportu w latach 2010-2012 sprzedaż w analizowanym segmencie będzie rosła średnio o 16% rocznie. Głównymi motorami wzrostu będą zwiększenie inwestycji w sektorze prywatnym, fundusze europejskie, jak również coraz większy nacisk na prewencję w polityce zdrowotnej państwa.

Podobnie jak w innych krajach, również w Polsce sektor prywatny ograniczył nieco zakupy sprzętu do diagnostyki obrazowej w czasach kryzysu, natomiast sektor publiczny był mniej wrażliwy na negatywne skutki spowolnienia gospodarczego. „Było to spowodowane faktem, iż wiele inwestycji jest finansowanych z funduszy UE. Źródłami finansowania dla zakupów aparatury do diagnostyki obrazowej są między innymi Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2007-2013 oraz Regionalne Programy Operacyjne (RPO)” wyjaśnia Agnieszka Stawarska, analityk rynku farmaceutycznego PMR i współautorka raportu.

PO IiŚ wspiera sześć sektorów gospodarki, w tym ochronę zdrowia. W ramach Działania 12.2 finansowany jest m.in. zakup sprzętu do diagnostyki obrazowej. Do tej pory w ramach programu wsparcie na zakup sprzętu diagnostyki obrazowej otrzymało kilkanaście placówek. Przykładowo, gliwicki oddział Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie otrzymał 8,5 mln zł na wymianę aparatury obrazowej w medycynie nuklearnej. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie otrzymał 7,7 mln zł na zakup aparatury obrazowej i wyrobów medycznych w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych.

W ramach RPO można uzyskać dofinansowanie na modernizację i zakup aparatury do diagnostyki obrazowej oraz modernizację i dostosowanie istniejącej infrastruktury do instalacji zakupionej aparatury. Przykładowo, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny przeznaczył w 2009 r. 1,3 mln zł na dofinansowanie zakupu aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla ZOZ Poznań-Stare Miasto. W ramach Opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego został sfinansowany m.in. zakup tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach (dofinansowanie: 1,29 mln zł).

Dofinansowanie do zakupu aparatury do diagnostyki obrazowej można również uzyskać z funduszy krajowych. Głównym źródłem finansowania jest Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Jednym z jego elementów są programy inwestycyjne. Obejmują one przede wszystkim utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej oraz budowę sieci ośrodków PET, a także zakup aparatury diagnostycznej do szybkiego wykrywania nowotworów. W ramach dwóch ostatnich zadań finansowany jest zakup sprzętu do diagnostyki obrazowej. „W latach 2007-2010 kilkanaście placówek otrzymało wsparcie finansowe na zakup rezonansów magnetycznych i innej aparatury do diagnostyki obrazowej oraz na zakup urządzeń PET-CT, cyklotronu i przygotowanie infrastruktury do montażu skanerów” mówi Monika Stefańczyk, główny analityk rynku farmaceutycznego PMR i współautorka raportu.

Zakup sprzętu do diagnostyki obrazowej finansowany jest również przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP). W 2009 r. fundacja zakupiła 61 aparatów ultrasonograficznych, a w maju 2010 r. rozstrzygnięto przetarg na zakup sześciu tomografów komputerowych. Sprzęt zakupiony przez WOŚP za pieniądze zebrane podczas styczniowych finałów jest przekazywany bezpłatnie placówkom ochrony zdrowia. Pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla placówek, które mają podpisane kontrakty z NFZ i nie może być wykorzystywana do celów komercyjnych.

Źródło artykułu:  Nowoczesna Klinika

Wartość rynku diagnostyki obrazowej, przedstawiona w raporcie, rozumiana jest jako sprzedaż urządzeń diagnostycznych w danym okresie z następujących segmentów: medycyna nuklearna, rentgenodiagnostyka, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa i ultrasonografia.