Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Problemy z zaopatrzeniem w sprzęt ortopedyczny i pomocniczy w małopolskim oddziale NFZ

MedicalOnline.pl | 2011-01-27
Małopolski oddział NFZ stosując dowolne interpretacje obowiązujących przepisów, ogranicza dostęp pacjentów do niezbędnego sprzętu ortopedycznego i pomocniczego - alarmuje Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED.

17 stycznia 2011 r. małopolski oddział NFZ opublikował komunikat w sprawie sposobu realizacji zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i sprzęt pomocniczy. Zgodnie z komunikatem pacjenci potrzebujący sprzętu ortopedycznego i pomocniczego (m.in. materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, protezy, ortezy, pionizatory, aparaty słuchowe dla dorosłych, pomoce optyczne) muszą zapisać się do kolejek i czekać na potwierdzenie refundacji, co w znacznym stopniu ogranicza dostęp pacjentów do niezbędnego sprzętu, a tym samym obniża jakość ich życia.

„Możliwość kolejkowania, którą dopuszcza ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 20) dotyczy jedynie świadczeń udzielanych w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej” – argumentuje Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. „Z przykrością należy stwierdzić, że od dłuższego czasu małopolski oddział NFZ stosuje dowolne interpretacje obowiązujących przepisów, często działając na szkodę pacjentów i świadczeniodawców. Pomimo wielokrotnych próśb o interwencję sytuacja nie ulega zmianie, a wręcz pogarsza się.”

W Zarządzeniu Nr 58/2009/ DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi zaznacza się, że istnieje możliwość tworzenia ewidencji zleceń oczekujących, ale jedynie w sytuacji braku środków finansowych. „Teraz spotykamy się z sytuacją, gdy już na początku roku małopolski oddział NFZ wykorzystuje zapis zabezpieczający budżet płatnika - w sytuacji gdy zakontraktowane są nowe środki. Oddział tworzy zasady, które w sposób trwały utrudnią dostęp pacjentów do zaopatrzenia w niezbędny sprzęt” – mówi Witold Włodarczyk.

Przykładowo na potwierdzenie refundacji materaca przeciwodleżynowego należy czekać miesiąc, wózka inwalidzkiego dwa miesiące, pionizatora lub protezy trzy miesiące.

Komunikat małopolskiego oddziału NFZ niesie również poważne problemy dla pacjentów korzystających ze środków pomocniczych o miesięcznym okresie  użytkowania (tj. pieluchomajtki, sprzęt stomijny, zestawy infuzyjne do pomp insulinowych, cewniki). Zgodne z Zarządzeniem Nr 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ (§ 13 ust. 8) Świadczeniobiorca może być zaopatrzony jednorazowo w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące. Małopolski oddział NFZ wprowadził obowiązek zaopatrywania się pacjentów wyłącznie na jeden miesiąc.

W efekcie działań oddziału generowane są dodatkowe koszty - powikłania, dłuższy czas rekonwalescencji, dodatkowe wizyty u lekarzy specjalistów, dyskomfort psychiczny pacjenta, ograniczenie możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, dodatkowe hospitalizacje oraz koszty leków, które częściowo pokrywa płatnik. 

„W naszej ocenie marnotrawi się i tak już niewystarczające środki przeznaczone na ochronę zdrowia. W związku z tym apelujemy do małopolskiego oddziału NFZ o zaprzestanie bezprawnych działań”  - powiedział Witold Włodarczyk.

O Izbie POLMED
W 2002 roku producenci i dystrybutorzy wyrobów medycznych założyli Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych "POLMED". Grupę założycielską Izby tworzyli głównie dotychczasowi członkowie Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Sprzętu Medycznego, działającego od 1994 roku.

Izba POLMED jest największą i najbardziej reprezentatywną organizacją, działającą na polskim rynku wyrobów medycznych. Reprezentuje firmy członkowskie wobec organów państwowych, samorządowych czy instytucji społecznych. Przedstawia decydentom opinie dotyczące praktyki gospodarczej, projektów aktów prawnych, proponując własne rozwiązania, oparte na wiedzy i długoletniej praktyce działania na rynku opieki zdrowotnej w Polsce.

Jednym z głównych celów POLMED-u jest też poprawa dostępu pacjentów i lekarzy do nowoczesnych, innowacyjnych technologii medycznych. Izba stara się przekonywać opinię publiczną i decydentów, że wzrost znaczenia innowacyjnych technologii medycznych, przekłada się na wzrost gospodarczy. Konsekwentnie popiera i angażuje się w kampanie społeczne, których celem jest szeroko rozumiana poprawa funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce. Izba prowadzi działalność szkoleniową, informacyjną i doradczą. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wyrobów Medycznych z siedzibą w Brukseli.

Tagi: polmed nfz