Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Prawo medyczne w praktyce pielęgniarki i położnej”

Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.
Instytut Problemów Ochrony Zdrowia zaprasza na Konferencje naukowo-szkoleniową „Prawo medyczne w praktyce pielęgniarki i położnej”, która odbędzie się 7-8 kwietnia 2011 roku w Warszawie

Plan Konferencji:

Sesja I
Uprawnienia zawodowe - rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposób jej przetwarzania. Rodzaje, sposób prowadzenia i przechowywania oraz udostępniania indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta przez pielęgniarkę prowadzącą indywidualną, specjalistyczną, grupową praktykę. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej.

Sesja II
Odpowiedzialność osób kierujących zespołem w aspekcie zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa.
Odpowiedzialność pielęgniarki naczelnej i pielęgniarki oddziałowej związana z zarządzaniem personelem.

Sesja III
Prawa pacjenta w praktyce pielęgniarki i położnej
- prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych,
- prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia,
- prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych,
- prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
- prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta,
- prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
- prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej,
- prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,
- prawo pacjenta do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów (Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów),
- konieczne ograniczenie praw pacjenta,
- odpowiedzialność prawna w przypadku naruszenia praw pacjenta. 

miejsce: Polska Akademia Nauk Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Warszawa ul. Ks. Trojdena 4 
kontakt: Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o. 
tel. +48 022 668 71 85
fax. +48 022 668 71 89 
e-mail: sekretariat@ipoz.pl; abacus@abacus.edu.pl