Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Prawo medyczne w praktyce ratownika medycznego

Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.
Instytut Problemów Ochrony Zdrowia zaprasza na szkolenie "Prawo medyczne w praktyce ratownika medycznego", które odbędzie się 15 kwietnia 2011 roku w Warszawie

Plan szkolenia:
1. Ratownicy medyczni w polskim systemie ochrony zdrowia.
2. Państwowe Ratownictwo Medyczne - organizacja systemu.
3. Prowadzenie medycznych czynności ratunkowych.
4. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pacjentowi w czasie wykonywania czynności zawodowych.
5. Prawa pacjenta.
6. Roszczenia pacjenta oraz odpowiedzialność podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w orzecznictwie sądów polskich.
7. Ubezpieczenia OC ratowników medycznych oraz ich zakres.

miejsce: Polska Akademia Nauk Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Warszawa ul. Ks. Trojdena 4 
kontakt: Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o. 
tel. +48 022 668 71 85
fax. +48 022 668 71 89 
e-mail: sekretariat@ipoz.pl; abacus@abacus.edu.pl