Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Finansowanie placówek medycznych - część 2: Dofinansowanie z samorządów i funduszy unijnych, grupy zakupowe i instytucje parabankowe

Milena Pietrzykowska/MedicalOnline.pl | 2011-03-09
W drugiej części naszego przewodnika na temat sposobów finansowania jednostek opieki zdrowotnej analizujemy możliwość otrzymania środków z samorządów i funduszy unijnych, pokazujemy nowe rozwiązanie, jakim są grupy zakupowe i wspominamy o instytucjach parabankowych. 

Jak uzyskać dofinansowanie ze środków samorządowych i unijnych? Placówki służby zdrowia mogą starać się o wsparcie finansowe zarówno ze źródeł krajowych (dodatkowe środki i programy operacyjne wojewódzkich samorządów), jak i z funduszy europejskich (program Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Szacuje się, że w latach 2007-2013 do rozdzielenia między placówki medyczne jest nawet 4 mld złotych. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się publiczne i prywatne jednostki służby zdrowia. Można dostać środki na budowę i modernizację obiektów, na nowy sprzęt, aparaturę i wyroby medyczne, a nawet na zakup ambulansów. Placówki medyczne uzyskują zwykle refundację części wydatków poniesionych w projekcie (nawet 80 procent zwrotu, przy 20 procentach wkładu własnego). A z niektórych źródeł (m.in. z programu Infrastruktura i Środowisko) można uzyskać zwrot nawet 100 procent kosztów kwalifikowanych w projekcie. Cała inwestycja wymaga ze strony ZOZ-ów wkładu własnego. I tu pomocne są zewnętrzne instytucje finansujące działalność bieżącą i inwestycje placówki – świadczą one pomoc w zakresie pozyskiwania środków, a także oferują pożyczkę na finansowanie wkładu własnego, co jest dobrym zabezpieczeniem podczas aplikowania o dofinansowanie z UE oraz podczas realizacji inwestycji.

Grupowe zakupy

„Duży może więcej” - praktyka pokazuje, że nawet w przypadku zakupów sprzętu medycznego sprawdza się to stare porzekadło. Samorządy wojewódzkie wpadły na pomysł, że warto połączyć siły kilku podległych im placówek ochrony zdrowia i razem występować jako konsorcja zakupowe w przetargach. Takie rozwiązanie okazało się strzałem w dziesiątkę – pozwala na dużą racjonalizację wydatków i spore oszczędności. Takie zbiorowe zakupy pozwalają obniżyć koszty nawet o 5 procent przy dużych zamówieniach leków i sprzętu medycznego. Organizacja grup zakupowych przynosi korzyści każdej ze stron – samorządy mogą taniej kupować i efektywniej zarządzać finansami podległych im szpitali, placówki medyczne mają większą płynność finansową i stałe dostawy materiałów, a dostawca realizuje większe zamówienia.

A może zwrócić się o pomoc do specjalnej instytucji?

Ostatnio dosyć popularnym rozwiązaniem jest współpraca ze specjalnymi instytucjami wspierającymi finansowanie ZOZ-ów. Są to podmioty, które kompleksowo pomagają zadłużonym placówkom służby zdrowia oferując doradztwo finansowe i pożyczki, ułatwiając im pozyskanie środków z funduszy europejskich lub proponują korzystne umowy leasingowe (tzw. medleasing). Nie da się ukryć, że banki niezbyt chętnie udzielają kredytów zadłużonym firmom, a tym bardziej tym związanym z publiczną służbą zdrowia. Wspomniane instytucje niejako przejęły funkcję kredytodawcy i pośrednika finansowego. Ich marże są ustalane na porównywalnym, a często nawet niższym poziomie niż marże kredytów bankowych. Ten sektor ma teraz ogromną perspektywę rozwoju, co widać po stale zwiększającej się liczbie klientów. Współpraca z taką instytucją daje nowe możliwości – z jednej strony rozwiązuje problemy ze zobowiązaniami wobec kontrahentów, z drugiej – pozwala na rozwój i modernizację placówki. Pomoc można uzyskać jako wsparcie dla już trwających inwestycji i ich zabezpieczenie finansowe, ale także dla nowych inicjatyw – jednocześnie można unowocześniać obiekt, kupować nowy sprzęt i poszerzać działalność. Instytucje te współpracują również z dostawcami i za ich pośrednictwem można wynegocjować niższe oprocentowanie kredytów na zakup nowego sprzętu.