Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Co z tą diagnostyką obrazową?

Milena Pietrzykowska/MedicalOnline.pl | 2011-02-09
W ostatnich latach w Polsce wiele się zmieniło w dziedzinie diagnostyki obrazowej, chociaż ciągle istnieje jeszcze wiele przeszkód na drodze do swobodnego dostępu do badań. Wynika to przede wszystkim z wysokich kosztów zakupu sprzętu i organizacji specjalistycznych pracowni. Szansa na uzyskanie dodatkowych środków finansowych z programów samorządowych i funduszy unijnych w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy sytuacji.

Wprowadzenie zmian jest naglącą potrzebą. Z jednej strony trzeba przystosować placówki do wymogów prawnych, z drugiej – zakup nowego sprzętu to po prostu potrzeba rynkowa i podniesienie standardu badań obrazowych. Dla pacjentów, szczególnie w sytuacji zagrożenia życia, ważna jest przede wszystkim szybkość i jakość wykonanego badania. Dlatego coraz więcej jednostek decyduje się na zakup nowego sprzętu, na utworzenie lub modernizację pracowni diagnostyki obrazowej. Jest przecież ona jedną z najbardziej pożądanych i potrzebnych części każdej placówki służby zdrowia.

Zapotrzebowanie na wysokiej jakości badania diagnostyczne, szczególnie TK lub MRI, jest spore. Są trzy sposoby na ułatwienie dostępu do tego typu usług. Po pierwsze – można zorganizować pracownię diagnostyki obrazowej u siebie, co wiąże się ze sporą inwestycją oraz zakupem lub wymianą sprzętu na nowszy. Ale jest to też bardzo „wygodna” opcja, która dodatkowo pozwala na pewne oszczędności. Zwiększa się dostępność do badań, skraca czas oczekiwania, a potem postawienia diagnozy, a także eliminuje się koszty transportu pacjentów do odległych placówek. Posiadanie tomografu lub rezonansu pozwala nawet czasami „dorobić” dzięki możliwości wykonywania badań dla innych jednostek. Kolejne dwie opcje to dzierżawa aparatu lub korzystanie z usług firm zewnętrznych. One też mają swoje zalety – nie trzeba angażować własnych środków na zakup sprzętu, a firmy organizują pełną obsługę i serwisowanie.

W ostatnich latach dostęp do nowoczesnego sprzętu do diagnostyki obrazowej stał się łatwiejszy. Z jednej strony przyczyniła się do tego możliwość uzyskania dodatkowych środków z samorządów i programów unijnych, z drugiej – popularyzacja nowych form finansowania sprzętu medycznego (np. leasing lub organizacja tzw. grup zakupowych). Dzięki nim zakup tomografu lub aparatu do rezonansu magnetycznego stał się osiągalny dla wielu placówek. Co więcej – takie rozwiązania nie obciążają zbytnio bieżącego budżetu i pozwalają zachować płynność finansową.