Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Dystrybucja produktów leczniczych – teraźniejsza oraz przyszła perspektywa

Rzeczpospolita
Dystrybucja produktów leczniczych – teraźniejsza oraz przyszła perspektywa

28 luty – siedziba dziennika Rzeczpospolita Ul. Prosta 51, Warszawa

Program:

Obrót produktami refundowanymi w lecznictwie otwartym - dotychczas stosowane modele dystrybucji a projektowane zmiany w prawie
 • Aktualnie obowiązujące a nowe zasady sprzedaży produktów refundowanych w LO
 • Obniżenie marży hurtowej i jego wpływ na funkcjonujące modele biznesowe
 • Wątpliwości dotyczące stosowania „urzędowej ceny zbytu” w różnych modelach biznesowych
 • Komis, agencja,  systemy dystrybucji bezpośredniej, 
 • Ceny urzędowe i wysokość limitu finansowania – aktualne rozwiązania prawne i ocena ryzyka strat dla aptek lub hurtowni wynikającego z planowych zmian 
 • Obowiązek zapewnienia ciągłości dostaw i sankcje za jego naruszenie w perspektywie starych i nowych przepisów prawnych
 • Stare i nowe problemy związane z regulacjami podatkowymi dotyczącymi rozliczeń pomiędzy podmiotami w łańcuchu dystrybucji

Polityka rabatowa i promocyjna a dystrybucja leków – jak wolno teraz, a jak będzie wolno w przyszłości prowadzić działania sprzedażowe i wsparcia sprzedaży 
 • Obowiązujące zasady i rozwiązania w zakresie rabatowania i promocji a planowane zmiany prawa: 
 •         zakaz stosowania niejednolitych warunków umów
 •         zakaz stosowania wszelkich "form zachęty"
 • Kary pieniężne – obecne zagrożenia a wprowadzanie nowych„gilotyn” 
 • Stare a nowe przepisy karne dotyczące działań wsparcia sprzedaży i ich skutki dla prowadzenia działalności biznesowej
 • Skutki wprowadzenia zakazów dla marketingu i promocji leków
 • Skutki wprowadzenia zakazów dla relacji handlowych z kontrahentami
 • Możliwy wpływ zakazów na modele dystrybucji i promocji w Polsce

Dystrybucja produktów do zakładów opieki zdrowotnej - czy i jaka jest oraz będzie możliwość realnego konkurowania z innymi przedsiębiorcami 
 • Obecne oraz planowane regulacje kształtujące zasady sprzedaży produktów do ZOZ 
 • Możliwość różnicowania cen w LZ i LO w perspektywie obowiązujących i projektowanych przepisów
 • Stosowanie reklamy porównawczej
 • Regulacja organizacji przetargów w aktualnym i przyszłym stanie prawnym, w tym ocena możliwości oferowania „warunków pod przetargi” oraz omówienie rozliczenia rozstrzygniętych przetargów
 • Stosowanie legalnych zachęt i budowanie preferencji u zamawiającego
 • Implikacje obecnej polityki cenowej w LZ, w tym sprzedaży za 1 PLN dla sytuacji po wejściu w życie Ustawy o refundacji

Substytucja apteczna produktów refundowanych i jej wpływ na cały łańcuch dystrybucji
 • Tzw. refundacja ułomna – obecne możliwości jej stosowania oraz skutki jej planowanego wyłączenia 
 • Aktualne sposoby kształtowania stosunków pomiędzy NFZ a apteką a ich kształtowanie w drodze umowy regulowanej w projekcie Ustawy o refundacji  
 • Zasady kalkulacji marży aptecznej – ich obecny kształt oraz przewidywane następstwa wprowadzenia projektowanych zmian 
 • Dopuszczalność stosowania promocji cenowych oraz programów lojalnościowych w aptekach w obecnie obowiązujących i planowanych przepisach

Jak efektywnie konstruować swój system dystrybucji już teraz, aby przygotować się do zmian przepisów?
 • Propozycje różnych modeli biznesowych, które mogłyby mieć zastosowanie po wejściu w życie Ustawy refundacyjnej (ich wady i zalety)
 • Jak kształtować już teraz współpracę z innymi podmiotami w łańcuchu dystrybucji produktów leczniczych;
 • Czy i jakie dokumenty należy przygotowywać lub składać już teraz, aby bezpiecznie przygotować się do zmian w przepisach
 • Jak uniknąć pułapek „okresu przejściowego”.

Szkolenie poprowadzą Przedstawiciele Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka  
 
Czas trwania: 9.00 – 17.00
 
Cena obejmuje:
 • materiały szkoleniowe 
 • przerwy kawowe 
 • lunch 
 • certyfikat ukończenia szkolenia  
Cena: 1590 zł/os.+ 23% VAT
 
Cena specjalna: 1390 zł/os.+ 23% VAT - przy zgłoszeniu do 24 stycznia br. oraz przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z jednej firmy

Kontakt: Agnieszka Piśniak - Product Manager ds. Konferencji i Szkoleń
tel.(22) 463 07 61; fax.(22)622-61-61; e-mail: a.pisniak@rp.pl