Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w Ochronie Zdrowia

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w Ochronie Zdrowia

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych

Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w Ochronie Zdrowia

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w Ochronie Zdrowia

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w Ochronie Zdrowia

Patronat Honorowy: Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w Ochronie Zdrowia

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

23 - 25 maja 2011
Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe, HOTEL „Zamek Ryn" 
11-520 Ryn, Plac Wolności 2, Województwo Warmińsko-Mazurskie

IDEA I CEL KONFERENCJI

To już IV konferencja o naukowym i praktycznym charakterze, pozwalająca na wymianę poglądów naukowców i doświadczeń praktyków z Polski i Europy. Spotkanie to umożliwi lepsze zrozumienie stron i dostosowanie do wymogów jakie przed nimi stawia ciągła transformacja systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie, a także identyfikację środowisku naukowemu pozwoli na identyfikację nowych obszarów badań.

Celem konferencji jest poznanie najnowszych trendów w zarządzaniu organizacjami ochrony zdrowia oraz kierunków rozwoju systemów opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.

Problematyka konferencji Obejmuje
 • Przegląd najnowszych trendów w zarządzaniu usługami zdrowotnymi
 • Kierunki doskonalenia w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym zakładami opieki zdrowotnej
 • Zmiany zachodzące w sektorze niepublicznym ochrony zdrowia 
 • Marketing usług zdrowotnych
 • Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu ochroną zdrowia
 • Pożądane kierunki zmian strukturalnych w ochronie zdrowia
 • Rząd i samorząd a polityka zdrowotna
 • Przewidywane zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce
 • Rola profesjonalistów medycznych w zarządzaniu usługami zdrowotnymi
 • Zarządzanie małymi organizacjami ochrony zdrowia: POZ, poradnie specjalistyczne, itp.
 • Inne tematy związane z zarządzaniem i organizacją ochrony zdrowia.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

23.05.2011 (Poniedziałek)
WARSZTATY

24.05.2011 (Wtorek)
KONFERENCJA 

25.05.2011 (Środa)
KONFERENCJA

SEKRETARIAT ORGANIZACYJNY

Magdalena Ciszkowska
Katarzyna Walkowiak
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21, 11-015 Olsztynek
Tel89 519 48 37
Fax.89 519 48 13
konferencja@ameryka.com.pl  

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warsztaty (23.05.2011): Koszt uczestnictwa w wysokości 290 zł obejmuje udział w warsztatach, obiad, przerwę kawową i kolację.

Konferencja (24-25.05.2011): Koszt uczestnictwa wynosi 590 zł i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, 2 obiady oraz uroczystą kolację i wynosi: 
Podane kwoty nie obejmują kosztów noclegu. Nocleg należy zarezerwować w sekretariacie konferencji.

TERMINY ZGŁOSZEŃ

9.05.2011 - nieprzekraczalny termin zgłoszenia uczestnictwa oraz wniesienia opłaty za uczestnictwo w konferencji