Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Inter Kontrakt - kontrakt bardziej komfortowy

MedicalOnline.pl | 2011-01-05
Inter Kontrakt - kontrakt bardziej komfortowy

Gwałtownie wzrasta ilość lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych na umowę cywilno-prawną, zwaną potocznie kontraktem. Ma to swoje korzyści, ale związane jest też ze sporym ryzykiem.  Aby zapewnić reprezentantom sektora medycznego bezpieczeństwo finansowe, Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER Polska S.A. zaproponowało nową formułę ubezpieczenia dedykowanego medykom – Inter Kontrakt. 

TU INTER Polska wyszło naprzeciw sytuacji pracowników służby zdrowia związanej z wzrastającą popularnością kontraktów.  Tym samym firma odpowiedziała na zapotrzebowanie zgłoszone  przez Naczelną Izbę Lekarską. Praca na umowę cywilno-prawną jest korzystna ze względu na wyższe dochody. Pracodawca nie jest wówczas zobligowany do odprowadzania świadczeń społecznych, może więc zaoferować wyższe płace. Często inicjatywa przejścia na kontrakt wychodzi więc  z jego strony. Wraz z utratą umowy o pracę lekarze i pielęgniarki tracą jednak związane z nią przywileje. Biorą na siebie ryzyko utraty przychodów w momencie, gdy nie są w stanie wypełniać przedmiotu kontraktu z uwagi na niedyspozycję zdrowotną lub nieszczęśliwy wypadek. Świadczenie chorobowe wypłacane przez ZUS z reguły nie zapewnia pokrycia utraconych korzyści. TU INTER Polska - lider na rynku ubezpieczeń skierowanych do branży medycznej - rozwiązało ten problem, proponując nowy produkt ubezpieczeniowy, który zapewnia bezpieczeństwo finansowe podczas trwania kontraktu.  

Ubezpieczenie Inter Kontrakt stanowi   uzupełnienie świadczeń oferowanych przez ubezpieczenie społeczne. TU INTER Polska wypłaca dzienne świadczenia za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim w wysokości zależnej od zadeklarowanej kwoty średniego miesięcznego przychodu ze wszystkich posiadanych kontraktów. Dodatkowo Inter Kontrakt zapewnia m.in. pokrycie kosztów stałych ponoszonych przez lekarza kontraktowego (np. kosztów wynajmu powierzchni lub leasingu sprzętu medycznego). Wypłata świadczenia pieniężnego następuje już od 15. dnia niezdolności do realizacji kontraktu. Kwota  świadczenia może wynosić nawet 12 tys. zł za miesiąc, a okres jego wypłacania trwa do 180 dni. 

Oferta ubezpieczenia Inter Kontrakt skierowana jest do osób posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego w Polsce oraz uzyskujących przychody z jednego bądź z kilku kontraktów. Jedną z zalet oferty jest bezproblemowy mechanizm zawarcia umowy ubezpieczenia. W momencie podpisywania umowy ubezpieczyciel nie wymaga żadnych dokumentów potwierdzających wysokość przychodów. Ochrona finansowa gwarantowana przez Inter Kontrakt zapewnia zachowanie płynności finansowej oraz możliwość regulacji rachunków, rat leasingu, kredytów i innych zobowiązań podczas czasowej niezdolności do pracy. Procedura wypłaty jest szybka i przejrzysta.