Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Termomodernizacja szpitali - będą kolejne miliony do wzięcia

Daniel Mieczkowski/Rynek Zdrowia | 2010-11-29
Termomodernizacja szpitali - będą kolejne miliony do wzięcia

Codzienny serwis branży medycznej.

Od 29 października br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przyjmuje wnioski o dotację w ramach programu "System Zielonych Inwestycji", z którego można uzyskać środki na termomodernizację szpitala. Na dotacje przygotowano 181 mln zł.

Wkrótce mogą się pojawić także fundusze norweskie. NFOŚiGW prowadzi rozmowy z Norwegią, Islandią i Luksemburgiem na temat szczegółów nowej perspektywy finansowej 2009-2014: alokacja 2004-2009 została już wyczerpana.

System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) – program priorytetowy „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”, to fundusze uzyskane ze sprzedaży przez Polskę nadwyżek jednostek emisji dwutlenku węgla przyznanych nam w ramach Protokołu z Kioto.

Program przewiduje dotacje na pokrycie 30 proc. kosztów termomodernizacji i dodatkowo pożyczkę ze środków NFOSiGW na pokrycie dalszych 60 proc. Aby otrzymać pożyczkę, należy złożyć odrębny wniosek, równocześnie z wnioskiem o dotację. Szpital powinien dysponować wkładem własnym w wysokości zaledwie 10 proc. kosztów inwestycji, minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia musi jednak przewyższać 10 mln zł.

– Placówka może spłacać pożyczkę po przeprowadzeniu inwestycji ze środków zaoszczędzonych na energii – wyjaśnia Jan Ruszkowski z NFOŚiGW.

Jak informuje NFOŚiGW dokumenty należy składać od 29 października do 29 listopada br. bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW albo przesyłać pocztą.

– Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane – przypomina Jan Ruszkowski. – Dla tych przesłanych pocztą lub kurierem za datę wpływu uważa się dzień rejestracji dokumentacji w kancelarii Funduszu – dodaje.

Kto pierwszy, ten...

W NFOŚiGW podkreślają, że w ramach tego konkursu priorytet mają przedsięwziecia już przygotowane: wymagany jest gotowy audyt energetyczny oraz, w razie potrzeby, pozwolenie na budowę. W wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych roczne zapotrzebowanie na energię cieplną powinno ulec zmniejszeniu o minimum 30 proc.

W ramach dofinansowania możliwe jest także uzyskanie środków na zakup i montaż kolektorów słonecznych pod warunkiem, że są elementem projektu termomodernizacyjnego. W przypadku tego typu inwestycji można ubiegać się również o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Na pierwszy organizowany przez NFOŚiGW w br. konkurs w zakresie termomodernizacji wpłynęło 45 wniosków, w tym 12 dotyczyło szpitali. Koszt przedsięwzięć zgłoszonych przez lecznice wynosi w sumie 191,5 mln zł. Łączna kwota wnioskowanego finansowania pozostaje na poziomie 123,8 mln zł, w tym dotacje to ponad 47 mln zł, a pożyczki – 76,8 mln zł.

– Lista rankingowa przedsięwzięć, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania,  powinna być gotowa najpóźniej w listopadzie br. – informuje nas Jan Ruszkowski.

Te pieniądze już przyznano

Źródłem dofinansowania inwestycji termomodernizacyjnych w NFOŚiGW jest obecnie wyłącznie program: „System zielonych inwestycji”. W ciągu ostatnich trzech lat podobne projekty finansowane były również z trzech innych źródeł. Pieniądze zostały już rozdysponowane.

– Środki unijne na termomodernizację szpitali, pomimo znacznego zwiększenia w tzw. międzyczasie alokacji na to działanie, już się skończyły – mówi Jan Ruszkowski.

Jak informuje, działał również własny program dotacyjny NFOŚiGW, z którego dofinansowano wiele przedsięwzięć, ale obecnie także jest zamknięty.

Ze środków krajowych NFOŚiGW jeszcze w 2010 r. skorzystał Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, który otrzymał dotację na termomoderniację w wysokości 2,5 mln zł, przy czym wartość całej inwestycji wynosi ponad 8 mln zł.

Także w 2010 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie otrzymał blisko 660 tys. zł na inwestycję o ogólnej wartości 2,2 mln zł.

W 2009 r. z dotacji ze środkow krajowych NFOŚiGW skorzystało 20 placówek medycznych. Kwota dotacji wyniosła w sumie 37,5 mln zł.

Z funduszy norweskich skorzystały trzy szpitale. Suma dotacji to 11,3 mln zł, przy czym były to pieniądze pokrywające nawet 85 proc. całości inwestycji.

Rozdysponowano też wszystkie środki z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeznaczone na lata 2007-2013. Z tego rodzaju dofinansowania skorzystało w sumie 13 szpitali.


Źródło artykułu: Rynek Zdrowia