Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Optymalizacja cyklu opieki w UZ Gent

MedicalOnline.pl | 2010-10-18
Genewa, Szwajcaria, 18 października 2010 - UZ Gent jest największym belgijskim szpitalem uniwersyteckim, który jest pierwszym w tym kraju przykładem instalacji systemu PACS obejmującego cały szpital. Rozwiązanie CARESTREAM PACS sprawi, że UZ Gent stanie się pierwszym szpitalem, którego wszystkie oddziały wykorzystują jeden, centralny system archiwalny obsługujący obrazy medyczne.
 
Profesor Bart Sijnave, kierownik działu informatyki szpitala wyjaśnia: „W naszym ośrodku zdrowia tak, jak i w innych, duży nacisk kładziony jest na redukcję czasu spędzonego w szpitalu, wsparcie łańcucha wymiany informacji i opieki nad pacjentem poprzez dobrą komunikację i  poziom opieki udzielonej przez odpowiedniego lekarza".

„System PACS wykorzystywany był przez nas w radiologii przez ostatnich pięć lat - mówi prof. Sijnave - a w chwili obecnej nigdzie w naszym szpitalu nie wykorzystujemy już filmów radiologicznych, nawet na chirurgii wykorzystywane jest obrazowanie cyfrowe.  Podjęliśmy decyzję, że niezbędne jest nam centralny system archiwizacyjny, jedno rozwiązanie w którym magazynowane będą wszystkie multimedia, które będą łatwo dostępne i współdzielone, niezależnie od tego z którego oddziału szpitala  pochodzą”.

Będąc największym jednokampusowym szpitalem uniwersyteckim w Belgii, UZ Gent zatrudnia sześć tysięcy pracowników i mieści 1062 łóżka dla pacjentów. Wartościami ważnymi dla szpitala jest liczba pacjentów objętych opieką. W 2008 r. szpital wykonał ponad 101 000 procedur medycznych. Kontynuacja tej tendencji zwyżkowej zależy od optymalizacji opieki medycznej świadczonej na każdym poziomie opieki medycznej.

UZ Gent szukał możliwości magazynowania multimediów oraz obrazów medycznych w nowej technologii.  Prof. Sijnave chciał wykorzystać system, który objąłby cały szpital i był czymś więcej niż sumą różnego oprogramowania - chciał, aby system ten posiadał możliwość komunikowania się z każdym pracownikiem szpitala, aby informacje mogły być współdzielone przy użyciu platformy niezależnej od jednego producenta i aby wybrany system wydajnie wspomagał działalność medyczną szpitala UZ Gent dostosowując się do jego potrzeb.

Firma Carestream Health jest twórcą znanego rozwiązania wspierającego procesy pracy, które zostało zastosowane przez kilka największych szpitali i organizacji służby zdrowia na świecie. Wybór tej firmy był więc oczywisty dla prof. Sijnave. System PACS połączy ponad 40 oddziałów szpitala UZ Gent w jedno archiwum kliniczne.  System ten obejmujący cały ośrodek zdrowia ułatwi pracę administracyjną działu IT i ograniczy koszty udostępniając wielopoziomowe repozytorium danych wykorzystujące przyjęte standardy branżowe takie, jak XDS, XDS-I, DICOM, HL7 oraz  nie-DICOM. 

Carestream rozpoczął ten projekt od pięciu oddziałów pilotowych i bazując na nich umożliwił wszystkim 40 oddziałom dostęp do archiwum danych klinicznych CDA (Clinical Data Archive). Archiwum udostępni jeden punkt dostępu do obrazów klinicznych i innych danych medycznych zgromadzonych w systemie, włączając m.in. obrazy, sekwencje wideo, wyniki laboratoryjne i biopsji. 

UZ Gent tworzy wyjątkowy model opieki zdrowotnej.  Połączony z 12 innymi szpitalami z których wszystkie mają możliwość dostępu do platformy technologicznej, umożliwia bezpieczną wymianę informacji i obrazów nie ograniczoną lokalizacją geograficzną.  Ten wydajny system jest jednocześnie otwarty i niewiarygodnie bezpieczny, wspiera także najlepsze metody opieki medycznej.

Prof. Bart Sijnave przedstawia swoją wizję: „Opieka nad pacjentami będzie coraz częściej wymagała podejścia interdyscyplinarnego umożliwiającego różnym zespołom wzajemną współpracę w celu dostarczenia opieki zdrowotnej najlepszej, możliwej jakości.  Teoria wydaje się być prosta ale w praktyce pojawiały się przeszkody związane ze złą wymianą informacji, w szczególności jeśli chodzi o współdzielenie dokumentacji pacjentów”.

Mając doświadczenie z różnymi problemami związanymi z współdzieleniem informacji, UZ Gent znajduje się na czołowej pozycji w przejściu na platformy o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym, gdzie opieka zdrowotna może zostać całkowicie zmieniona dzięki użyciu szybkiego i sprawnego współdzielenia danych.