Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szkolenie „Wyroby medyczne - aktualny stan prawny”

MedicalOnline.pl
Szkolenie „Wyroby medyczne - aktualny stan prawny”

Szkolenie „Wyroby medyczne - aktualny stan prawny”

8 listopada 2010, siedziba Dziennika Rzeczpospolita

Nowa ustawa o wyrobach medycznych, która weszła w życie 18 września br. wprowadziła wiele zmian istotnych dla wytwórców i dystrybutorów wyrobów medycznych.

Aktualnie trwają prace nad rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 
Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt ustawy refundacyjnejobejmujący wiele nowych i często niekorzystnych dla rynku rozwiązań. 

W celu swobodnego funkcjonowania na rynku warto poznać nowe regulacje i ich praktyczne konsekwencje, oraz przygotować się na wejście w życie projektowanych zmian. Zapraszamy Państwa na szkolenie:

Program:

9:30 – 10:15 Powiadomienia i zgłoszenia dla wyrobów medycznych

Zgłoszenia i powiadomienia
Przenoszenie danych z rejestru do bazy
Świadectwa wolnej sprzedaży
Prelegent: Joanna Kilkowska, Wiceprezes ds. Wyrobów Medycznych, URPL,WMiPB

10:15 – 12.00 Obrót wyrobami medycznymi i monitorowanie incydentów 

Granica między wyrobem medycznym a lekiem
Obowiązki w obrocie wyrobami medycznymi
Incydenty medyczne zgłaszanie i prowadzenie postępowania w sprawie incydentu
Ocena ryzyka
Działania FSCA 
Prelegent: Andrzej Karczewicz, Kierownik Wydziału Nadzoru Rynku, URPL,WMiPB

12:00 - 12:45 Badania kliniczne wyrobów medycznych

Pozwolenie na prowadzenie badań klinicznych
Zmiany w pozwoleniu
Odpowiedzialność za prowadzenie badania
Obowiązki sponsora i badacza
Monitorowanie badania
Prelegent: Przedstawiciel URPL,WMiPB

12.45 – 13.00 Przerwa kawowa

13:00 – 14:00 Refundacja wyrobów medycznych 

Ubieganie się o refundacje 
Konsekwencje błędów w postępowaniu
Projekt ustawy refundacyjnej w tym:
Podstawowe założenia i cele projektowanych rozwiązań
Braki w projektowanych regulacjach
Konsekwencje wprowadzenia projektowanych rozwiązań i ich wpływ na rynek
Prelegent: Agata Zalewska-Gawrych, Kancelaria CMS Cameron McKenna

14:00 – 15:00 Przerwa lunchowa

15:00 – 16.30 Regulacja czy deregulacja, czyli o reklamie wyrobów medycznych

Konkurenci a konsumenci – bezpieczeństwo a ryzyko
Rejestracja czy swoboda
Ulotki, instrukcje i strony internetowe
Hasła, zdjęcia i grafiki 
Prelegent: Łukasz Sławatyniec, Kancelaria CMS Cameron McKenna

16.30 zakończenie
  
Cena obejmuje:
materiały szkoleniowe
przerwy kawowe
lunch
certyfikat ukończenia szkolenia 

Cena: 1590  zł/os.
Cena specjalna: 1390 zł/os. - przy zgłoszeniu do 20 października br. oraz przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z jednej firmy

________________________________________
Kontakt: Agnieszka Piśniak
Product Manager ds. Konferencji i Szkoleń
 
tel.(22) 463 07 61
fax.(22)622 61 61
e-mail: a.pisniak@rp.pl