Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Katowice: Nowoczesna Pediatria - Forum Dyskusyjne Lekarza Praktyka

www.symposion.pl
Katowice: Nowoczesna Pediatria - Forum Dyskusyjne Lekarza Praktyka

Nowoczesna Pediatria - Forum Dyskusyjne Lekarza Praktyka
Podyplomowa Szkoła PTP
Data: 04-12-2010
Miejsce: Katowice, Hotel ANGELO, ul. Sokolska 24


http://www.symposion.pl/konferencje-i-kongresy/21?orderBy=StartDate&archive=False

HARMONOGRAM KONFERENCJI

8.15 - 9.00 Rejestracja uczestnictwa
9.00 - 15 .00 Sesje wykładowe

PATRONAT NAUKOWY

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

prof. dr hab. n. med. Halina Woś
Prezes Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

TEMATY WIODĄCE

- Typowe zakażenia dróg oddechowych
- Szczepienia ochronne
- Zaburzenia psychiczne u dzieci
- Żywienie dzieci
- Alergie pokarmowe
- Astma oskrzelowe u dzieci – najnowsze wytyczne
- Biegunki u dzieci
- Ból i stany gorączkowe u dzieci
- Problemy dermatologiczne u dzieci

ZASADY UCZESTNICTWA
REJESTRACJA

- Udział w Konferencji jest BEZPŁATNY i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.
- Rejestracja odbywa w godzinach 8.15 – 10.00 w biurze konferencji
PUNKTY EDUKACYJNE

- Lekarz uczestniczący w sympozjum uzyskuje punkty edukacyjne zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 06.10.2004r. zał. nr 3. Pełen tekst rozporządzenia: http://csk.am.lodz.pl/ptpzg/ustawa.htm
CERTYFIKATY

- Warunkiem otrzymania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie punktów edukacyjnych jest Państwa obecność na sympozjum oraz rejestracja przy stoisku firmy SYMPOSION. Certyfikat otrzymują Państwo na zakończenie sympozjum.

ANKIETY

- Uprzejmie prosimy o wypełnianie ankiet wręczanych Państwu przy rejestracji. Dokładnie wypełnione ankiety umożliwiają nam poznanie Państwa indywidualnych preferencji co do tematyki sympozjów. Informacje te posłużą nam do celowanego informowania
o spotkaniach będących w zakresie Państwa zainteresowań.

LOSOWANIE NAGRÓD-NIESPODZIANEK

- Na zakończenie sympozjum wśród osób, które wypełniły ankietę i znajdują się na sali obrad, losujemy atrakcyjne nagrody - niespodzianki.