Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nowoczesna Pediatria - Forum Dyskusyjne Lekarza Praktyka

www.symposion.pl
Nowoczesna Pediatria - Forum Dyskusyjne Lekarza Praktyka

Nowoczesna Pediatria - Forum Dyskusyjne Lekarza Praktyka
Podyplomowa Szkoła PTP
Data: 25-09-2010
Miejsce: Gdańsk, Hotel Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9


http://www.symposion.pl/konferencje-i-kongresy/17?orderBy=StartDate&archive=False

HARMONOGRAM KONFERENCJI

7.50 - 8.20 Rejestracja uczestnictwa

8.20 - 16.40 Sesje wykładowe

PATRONAT NAUKOWY

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

prof. dr hab. n. med. Maria Korzon
Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

TEMATY WIODĄCE

-  Typowe zakażenia dróg oddechowych
-  Szczepienia ochronne
-  Zaburzenia psychiczne u dzieci
-  Żywienie dzieci
-  Alergie pokarmowe
-  Astma oskrzelowe u dzieci – najnowsze wytyczne
-  Biegunki u dzieci
-  Ból i stany gorączkowe u dzieci
-  Problemy dermatologiczne u dzieci

ZASADY UCZESTNICTWA
REJESTRACJA

- Udział w Konferencji jest BEZPŁATNY i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

- Rejestracja odbywa w godzinach 7.50 – 10.00 w biurze konferencji.
PUNKTY EDUKACYJNE

- Lekarz uczestniczący w sympozjum uzyskuje 6 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 06.10.2004r. zał. nr 3. Pełen tekst rozporządzenia: http://csk.am.lodz.pl/ptpzg/ustawa.htm
CERTYFIKATY

- Warunkiem otrzymania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie punktów edukacyjnych jest Państwa obecność na sympozjum oraz rejestracja przy stoisku firmy SYMPOSION. Certyfikat otrzymują Państwo na zakończenie sympozjum.
ANKIETY

- Uprzejmie prosimy o wypełnianie ankiet wręczanych Państwu przy rejestracji. Dokładnie wypełnione ankiety umożliwiają nam poznanie Państwa indywidualnych preferencji co do tematyki sympozjów. Informacje te posłużą nam do celowanego informowania o spotkaniach będących w zakresie Państwa zainteresowań.
LOSOWANIE NAGRÓD-NIESPODZIANEK

- Na zakończenie sympozjum wśród osób, które wypełniły ankietę i znajdują się na sali obrad, losujemy atrakcyjne nagrody - niespodzianki.