Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Teleradiologia we Francji

CARESTREAM | 2010-07-29
Carestream Health  jako pierwsza firma we Francji otrzymuje oficjalną zgodę na  przechowywanie medycznych danych osobowych w zdalnych archiwach.

Francuskie Ministerstwo Zdrowia i Sportu oficjalnie zezwoliło firmie Carestream Health na przechowywanie medycznych danych osobowych, tym samym jest ona pierwszą firmą obrazowania medycznego, która otrzymała takie akredytacje we Francji. Dzięki temu może być wdrożona szeroka oferta z zakresu usług teleradiologii czy długookresowej archiwizacji danych.

Oferta usług świadczonych przez Carestream Health w pełni spełnia normy pracy określone w wykazie referencyjnym poufności i bezpieczeństwa danych medycznych publikowane przez nowopowstałą agencję ds. współdzielonych medycznych systemów informatycznych działającą przy francuskim Ministerstwie zdrowia, odpowiedzialną za organizację współpracy służby zdrowia we Francji. Firma Carestream Health w pełni wypełniła wszystkie wymagania stawiane w wykazie referencyjnym - jednym z najbardziej rygorystycznych w Europie, podkreślając w ten sposób niezawodność stosowanych przez siebie technologii, profesjonalizm swoich działań i bezpieczeństwo procesów na polu usług hostingu danych.

„Zgoda ta jest ważnym kamieniem milowym w rozwoju usług CARESTREAM eHealth Managed Services świadczonych przez naszą firmę we Francji”, powiedziała Helene Millara-Deron, prezes Carestream Health France. „Umacnia to naszą pozycję lidera w przetwarzaniu danych w przestrzeni internetowej oraz jako jedną z pierwszych medycznych firm obrazowania medycznego, która otrzymała akredytacje, plasuje firmę Carestream Health wraz z jej rozwiązaniem możliwym do zastosowania niezależnie od producenta sprzętu i oprogramowania na pierwszej linii firm zajmujących się hostingiem danych medycznych”.

Firma Carestream Health posiada doskonałą reputację we Francji związaną z usługami eHealth Managed Services, wykorzystywanymi przez różnorodne organizacje służby zdrowia korzystających z internetowej infrastruktury eHealth w celu wspomagania procesów pracy, począwszy od teleradiologii a kończąc na  długookresowej archiwizacji danych w ramach ośrodków szpitalnych.

Jedną z takich firm jest od niedawna Imadis, firma teleradiologiczna z Lyonu, która powstała, aby służyć pomocą publicznym szpitalom, które cierpią na brak fachowej pomocy radiologicznej, w szczególności w nocy i podczas weekendów. Firma ta wykorzystuje sieć firmy Carestream Health do zapewnienia sprawnego i bezpiecznego transferu danych pochodzących z ośrodków zdrowia klientów do swojego centrum odczytów i dedykowanego trybu cyklu pracy dostosowanego do ich specyficznych potrzeb. Zgodność z francuskimi wymaganiami prawnymi i zastosowanie najlepszej praktyki są elementami o najwyższej wadze.

Innym przykładem jest Centre Hospitalier Regional d’Orleans, duży szpital regionalny, w którym rocznie przeprowadza się ok. 270 000 badań i dla któremu firma Carestream Health świadczy bezpieczne usługi archiwizacyjne eHealth Archive Services.

„Przejście na model wykorzystujący usługi odciążył szpital z konieczności dbania o takie kwestie jak długookresowa archiwizacja i starzenie się rozwiązań technicznych” - powiedział Guillaume Laurent, kierownik działu informatyki szpitala. „Wolę, aby moi pracownicy skupiali się na zarządzaniu aplikacjami i rozumieniu potrzeb użytkowników, niż rozwiązywali problemy związane z długookresowym zarządzaniem danymi. Tym bardziej, że nie posiadamy wiedzy potrzebnej do ich rozwiązania”.

„Archiwizacja w realizowana jako usługa jest dla nas rozwiązaniem innowacyjnym i istotnym, do którego przekonały nas sukcesy projektów regionalnych prowadzonych przez Carestream Health takich, jak krajowy projekt systemu PACS w Szkocji gdzie  jednym systemem połączonych zostało 39 szpitali” - dodaje Laurent.

Usługi sieciowe CARESTREAM eHealth Manager Services (eMS) wykorzystywane są do obsługi ponad jednego miliarda obrazów pochodzących z całego świata, o wielkości ponad petabajta danych. Firma wykorzystuje w chwili obecnej osiem centrów danych w pięciu krajach Europy i Ameryki Północnej, a budowa kolejnych centrów planowana jest obecnie w Japonii i Argentynie. Infrastruktura niezależna od jednego producenta wirtualizuje archiwizację w ośrodku zdrowia i dostarcza obrazy i dane na żądanie do lokalizacji znajdujących się w dowolnym miejscu, niezależnie od tego gdzie dane te są fizycznie przechowywane, ani skąd one pochodzą.


CARESTREAM HEALTH POLAND

Carestream Health Poland Sp. z o.o. jest częścią koncernu Carestream Health Inc., wiodącego producenta systemów obrazowania medycznego i stomatologicznego oraz rozwiązań informatycznych dla służby zdrowia i systemów obrazowania molekularnego przeznaczonych do przyrodniczych badań naukowych. Jest również producentem urządzeń i materiałów do nieszkodliwych testów przemysłowych z udziałem promieniowania rentgenowskiego, również ucyfrowionego. Systemy Carestream Health Poland są również przeznaczone dla jednostek zajmujących się tworzeniem i udoskonalaniem leków.
Aby uzyskać więcej informacji na temat firmy oraz jej produktów, rozwiązań i usług, prosimy kontaktować się z przedstawicielem Carestream Health lub odwiedzić stronę
www.carestreamhealth.pl.

CARESTREAM is a trademark of Carestream Health, Inc.

2010