Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zasady organizacji oddziału kardiochirurgii - część druga

Sara Charafeddine/MedicalOnline.pl | | 2010-09-06
Powstanie oddziału opieki pooperacyjnej

Parametry techniczne sali pooperacyjnej również zostały zapisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, określono w nim odpowiednie wyposażenie, takie jak:
respiratory,
kardiomonitory,
systemy monitorujące,
defibrylator,
pompy infuzyjne strzykawkowe i objętościowe, urządzenie do terapii termicznej (nagrzewnica),
aparat do suchego rozmrażania preparatów krwiopochodnych,
stymulator zewnętrzny serca, aparat do pomiaru czasu krzepliwości krwi, łóżko rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, mobilny aparat RTG, aparat do EKG,
wózek reanimacyjny.

Liczba stanowisk dla pacjentów w oddziale pooperacyjnym powinna wynosić nie mniej niż dwukrotność średniej liczby dziennie wykonywanych operacji. Przynajmniej połowa z nich powinna zostać objęta bardzo intensywnym nadzorem z pełnym monitorowaniem pacjenta, tak, aby każdemu choremu w okresie jednej doby po operacji zapewnić intensywną opiekę i nadzór. Powinna być zapewniona pilna konsultacja kardiologiczna pacjentów przebywających w oddziale pooperacyjnym z możliwością wykonania przezklatkowego lub przezprzełykowego badania echokardiograficznego.

Jak zorganizować oddział łóżkowy?

Zapis dotyczący tego oddziału, określa zakres opieki nad pacjentem przebywającym w oddziale przynajmniej przez jedną dobę. Powinien czuwać nad nim, co najmniej jeden lekarz z tytułem specjalisty II st. z kardiochirurgii lub lekarz bez specjalizacji pod nadzorem specjalisty II st. z kardiochirurgii.


Laboratorium jako część oddziału kardiochirurgii

Oddział kardiochirurgiczny powinien mieć możliwość wykonywania zarówno pilnych jak i planowych podstawowych badań laboratoryjnych. Należą do nich następujące badania: pełna morfologia i określenie grupy krwi, kreatynina, mocznik, CPK, CPK-MB, troponina, Na, K, Cl, AspAT, ALAT, amylazy, INR, APTT, ACT, badanie gazometryczne krwi, próba krzyżowa. Należy również zapewnić całodobową możliwość wykonania pilnych badań obrazowych, takich jak:
przezklatkowa echokardiografia, przezprzełykowa echokardiografia,
badanie RTG klatki piersiowej i brzucha,
tomografia komputerowa, badanie EKG.

Oddział musi mieć możliwość szybkiego otrzymania zamówionych preparatów krwi i wykonania badań serologicznych.

Pracownia Radiologii Zabiegowej – świadczenia i sprzęt

Według zarządzenia Prezesa NFZ z 2009 roku w pracowni radiologii zabiegowej, która jest częścią oddziału kardiochirurgii, w trakcie zabiegu wymagana jest obecność specjalisty anestezjologii (lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii). Pacjent powinien mieć całodobowy dostęp do możliwości wykonywania świadczeń lekarskich. Dotyczy to również bloku operacyjnego. W lokalizacji powinien znajdować się oddział anestezjologii i intensywnej terapii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną pracowni radiologii zabiegowej:
cyfrowy aparat angiograficzny typu DSA ze wzmacniaczem o średnicy co najmniej 40 cm, z funkcją pomiarową i "roadmap", przynajmniej jedna płaszczyzna z możliwością uzyskiwania projekcji skośnych (prawa/ lewa, kranial/ kaudal),
strzykawka automatyczna,
rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0), 
wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną,
defibrylator, zestaw reanimacyjny,
stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera,
stanowisko znieczulenia - w lokalizacji.
W zakładzie zapewniane są następujące realizacje badań:
arteriografia,
flebografia,
aparat USG z opcją kolorowego Dopplera,
tomografia komputerowa - w lokalizacji.

Wnioski i opinie na temat potrzeby zmian, czy dostosowania oddziału kardiochirurgii do standardów unijnych zostały zawarte w artykule Krajowego Konsultanta ds. kardiochirurgii, prof. dr hab. n. med. Stanisława Wosia, z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 II Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Wykazał on na podstawie istniejących aktów prawnych, że mimo znacznych zmian, jakie zaszły w służbie zdrowia oraz w specjalistycznych oddziałach kardiochirurgii, dyrektorów szpitali czeka jeszcze organizacja wyspecjalizowanego personelu oraz zakup nowoczesnej aparatury wysokiej jakości, która będzie przyczyniała się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.


Źródła: 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 24 listopada 2006 roku, Nr 213, poz. 1568 ze zm.)

Zarządzenie Nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, w załączniku nr 3 do rozporządzenia cz. II lit. A pkt XXXIX,

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Woś „Oddział kardiochirurgiczny – standardy w świetle polskiego prawa i Unii Europejskiej”