Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Elektroradiolodzy na marginesie systemu ochrony zdrowia

MedicalOnline.pl | 2010-07-05
Brak ustawy o zawodzie elektroradiologa i wzorcowych procedur radiologicznych, obok niedofinansowania zakładów diagnostyki obrazowej, to podstawowe problemy polskiej radiologii. Technicy elektroradiologii nie pozostają bierni.

19 czerwca 2010r. W Lublinie powstało koło terenowe Sekcji Techników Elektroradiologii Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (STE PLTR). To kolejne koło terenowe Towarzystwa, które próbuje lokalnie rozwiązywać problemy środowiska zawodowego.

Polska, Warszawa/Lublin, 30 czerwca 2010 - W dniu 19 czerwca 2010 r. w sali wykładowej Samodzielnego Publicznego Szpital Klinicznego Nr 4 w Lublinie odbyło się zebranie założycielskie Koła Lubelsko-Radomskiego Sekcji Techników Elektroradiologii Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (STE PLTR). Spotkanie połączone było ze szkoleniem pt. "Odpowiedzialność zawodowa technika elektroradiologii" oraz przedstawieniem cyfrowych produktów radiologicznych firmy CARESTREAM. 

Uczestnicy przyjechali z Lublina, Radomia oraz innych miast Regionu (m.in. Świdnika, Radzynia Podlaskiego, Lipska) - w sumie 62 osoby. „Głównym celem powołania Koła STE PLTR na naszym terenie jest wyjście naprzeciw problemowi braku oferty szkoleniowej dla elektroradiologów.”  Według Sławomira Nazaruka, technika elektroradiologii z SPSK4 w Lublinie, ”ciągle wdrażane są w Polsce przepisy dotyczące procedur i sprzętu medycznego w diagnostyce obrazowej, implementujące dyrektywę Euratom z 1997 r. Problem polega na tym, że do tej pory nie mamy standardów wykonywania badań. Ustawodawca oraz Ministerstwo Zdrowia narzucając wymogi dotyczące jakości sprzętu i kwalifikacji personelu, nie przekazuje na to dodatkowych środków finansowych. Wiele pracowni i zakładów nie jest w stanie udźwignąć tych kosztów. Sporo pozostawia do życzenia sposób konsultowania nowych przepisów prawnych.” Wyjaśnił również, że „kolejnym problemem jest niezwykle mała ilość szkoleń, podczas których technicy elektroradiologii mogliby doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Paradoksalnie, personel, który obsługuje najdroższy sprzęt medyczny (PET, MR, TK, akceleratory, itp.) nie posiada ustawy o zawodzie i systemu kształcenia podyplomowego.
W rozwiązywaniu tych problemów widzimy rolę, Sekcji Techników Elektroradiologii PLTR.

Podczas spotkania słowo wstępne wygłosiła Pani adiunkt Elżbieta Czekajska-Chehab z I Zakładu Radiologii Lekarskiej SPSK 4 w Lublinie, Wiceprzewodnicząca Oddziału Lubelskiego PLTR. Wyraziła zadowolenie z inicjatywy reaktywacji koła STE na Lubelszczyźnie. Podkreśliła wagę dobrej współpracy w zespole diagnostycznym, zwłaszcza pomiędzy lekarzem radiologiem a technikiem RTG, jak również kwestię studiów wyższych (licencjat) dla elektroradiologów. Poinformowała, że planowane jest otwarcie takiego kierunku kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

Pani Grażyna Penza, członek Zarządu STE PLTR, przedstawiła historię Sekcji Techników Elektroradiologii PLTR. Zapoznała uczestników spotkania z regulaminem STE PLTR obejmującym cele, zakres działania, obowiązki i kompetencje. Kolejnym etapem zebrania był wybór władz Koła Lubelsko-Radomskiego STE PLTR. W głosowaniu Przewodniczącym Koła został wybrany Sławomir Nazaruk (Lublin), Z-cą Przewodniczącego Grażyna Penza (Radom), Sekretarzem Iwona Nowak (Lublin) a Skarbnikiem Ewa Jabłonka (Radom). 

W dalszej części spotkania technicy mogli zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, bez których nie ma mowy o podnoszeniu jakości radiologicznych badań diagnostycznych.
Firma CARESTREAM HEALTH przedstawiła rozwiązania cyfrowej radiolo gii. W pełni integrowalny pakiet DR (Direct Radiography) z bezprzewodowym detektorem DRX-1 oraz rozwiązania radiografii pośredniej CR (Computed Radiography) umożliwiające przejście z radiografii analogowej na cyfrową bez konieczności wymiany posiadanego sprzętu, w pełni cyfrowe aparaty rtg z detektorami firmy Trixel i DRX1, oraz  drukarki laserowe  do  mammografii i radiografii ogólnej. 

Uczestnicy spotkania mieli również możliwość wysłuchania wykładu Pani dr Anny Augustynowicz z Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pt. "Odpowiedzialność zawodowa technika elektroradiologii". Przedstawione zostały aspekty prawne wykonywania zawodu i ciekawe przypadki "z życia wzięte". Wg uczestników spotkania, temat jest bardzo aktualny ze względu na stale rosnącą ilość pozwów sądowych przeciwko jednostkom ochrony zdrowia, w których pacjenci domagają się zadośćuczynienia za skutki błędów popełnionych przez personel medyczny. Kwestie te wywołały ożywioną dyskusję wśród słuchaczy.

W przeprowadzonej wśród uczestników ankiecie, zebrano informacje o potrzebach szkoleniowych techników elektroradiologii.
Na zakończenie ustalano termin następnego szkoleniem na koniec wrzenia br.