Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

SOR tarnowskiego szpitala św. Łukasza jednym z najlepiej wyposażonych w Małopolsce

MedicalOnline.pl | 2010-07-05
Wielorzędowy tomograf komputerowy, aparat RTG z torem wizyjnym i nowoczesna aparatura medyczna współfinansowana przez Unię Europejską  wzmacnia arsenał oddziału ratunkowego [SOR] Szpitala Wojewódzkiego św. Łukasza w Tarnowie.
 
Nowoczesna aparatura i sprzęt medyczny o wartości ponad 5,8 mln złotych do końca tego roku trafi na SOR tarnowskiego szpitala. Do dyspozycji lekarzy i ratowników oddane zostaną m.in.  wielorzędowy tomograf komputerowy, przyłóżkowy aparat RTG z torem wizyjnym, aparat do znieczulenia ogólnego z zestawem monitorującym, zestawy monitorowania czynności życiowych z kapnografem, 2 stoły zabiegowe z lampami i 15 wózków leżących do przewozu pacjentów. Lista nabytków tarnowskiego szpitala liczy 19 urządzeń i narzędzi, których  zakup jest  współfinansowany w 50-ciu procentach przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 
 
- Od szybkiej sprawnej diagnostyki, a czasami szybkich interwencji, które na jej podstawie można podejmować, zależy zdrowie i życie pacjentów, którzy trafiają na szpitalny oddział ratunkowy.  Inwestując w te urządzenia, dajemy tarnowianom jeden z najlepiej wyposażonych SOR w województwie małopolskim - mówi Anna Czech dyrektor szpitala św. Łukasza.
 
W roku 2009 z pomocy SOR szpitala wojewódzkiego w Tarnowie skorzystało ponad 41 tys. osób. Szpital jest jedną z nielicznych placówek w Polsce, która dysponuje lądowiskiem dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dostosowanym do wykonywania startów i lądowań w nocy.
 
Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 został zatwierdzony przez Komisje Europejska Decyzją 7 grudnia 2007 r., co było zwieńczeniem wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu: wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce. W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 66,23 proc. całości wydatków ze środków unijnych. Więcej informacji: www.pois.gov.pl