Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

"GP": Możliwość zwolnienia lekarza z informacji

Gazeta Prawna | 2008-12-11

Gazeta Prawna pisze o prawach pacjenta.

Do obowiązków lekarza należy udzielenie pacjentowi informacji o jego stanie zdrowia w sposób zrozumiały i przystępny dla chorego. Prawo do informacji o stanie zdrowia to podstawowy przywilej, jaki daje pacjentowi ustawa o prawach pacjenta, którą prezydent już podpisał. Pacjent, w tym małoletni, który skończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do takich danych. Lekarz, który ich nie udzieli, może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną choremu.
Lekarz ma obowiązek przekazania choremu informacji o stanie jego zdrowia, diagnozie, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych. Musi również zapoznać pacjenta z możliwymi następstwami zastosowania proponowanej metody leczenia lub jej zaniechania. Jeżeli istnieje szansa zastosowania dwóch lub więcej alternatywnych metod, to lekarz musi o tym poinformować pacjenta. Nie może przedstawić informacji ograniczającej się tylko i wyłącznie do sposobu leczenia przez niego preferowanego – wyjaśnia dziennik.

Brak tagów