Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Carestream Health udostępnia nową ofertę usług eHealth PACS

www.medicalonline.pl | 2010-06-25
Carestream Health udostępnia nową ofertę usług eHealth PACS umożliwiającą płacenie wyłącznie za wykorzystanie systemu bez konieczności inwestowania w sprzet, oprogramowanie, serwis, itd.

Na corocznej konferencji Society for Imaging Informatics in Medicine (Towarzystwo na rzecz Informatyzacji Obrazowania Medycznego) firma Carestream Health zapowiedziała uaktualnienie platformy CARESTREAM eHealth Managed Services (eMS) - usług dostępnych w ramach sieci komputerowych i płatnych w systemie Fee-for-Use (opłata za wykorzystanie). Nowe usługi eHealth PACS Services tej firmy oferują pełną funkcjonalność systemu PACS (takich jak zarządzenie obrazami, przeglądanie, dystrybucja i magazynowanie) obniżając całkowity koszt posiadania dla użytkownika poprzez ograniczenie inwestycji w sprzęt, technologie związane z bezpieczeństwem danych i kadrę zarządzającą.

Usługi PACS płatne w systemie Fee-for-Use ograniczają koszty związane z inwestycjami w infrastrukturę i dostarczają bezpieczny i w pełni wyposażony system zarządzania obrazami.
„Wykorzystanie usług eHealth PACS Services daje ośrodkom zdrowia możliwość przeznaczenia pieniędzy na opiekę nad pacjentem, w czasie, gdy my zarządzamy infrastrukturą PACS” - powiedziała Diana L. Nole, Prezes ds. Cyfrowych Rozwiązań Medycznych (Digital Medical Solutions) firmy Carestream Health. „Większość ośrodków zdrowia może zredukować koszty ogólne dzięki wykupieniu naszych usług i jednocześnie czerpać korzyści z najnowocześniejszych technologii zarządzania i zabezpieczenia danych”.
Wykorzystując usługi eHealth PACS Services ośrodki zdrowia łączą się z bezpiecznymi, zdalnymi centrami danych utrzymywanymi i zarządzanymi przez firmę Carestream Health. Dane pacjentów mogą być współdzielone przez upoważnionych do tego lekarzy przy użyciu prostego łącza internetowego bez potrzeby budowania, utrzymywania i uaktualniania skomplikowanej infrastruktury. Usługi te umożliwiają wygodny, zdalny odczyt badań w celu przeprowadzenia rozpoznania zasadniczego oraz uzyskanie opinii innego lekarza radiologa lub specjalisty. Koszt usługa PACS jest kosztem operacyjnym - miesięczną opłatą, której wysokość zależna jest od ilości badań obrazowych tworzonych w ciągu danego miesiąca.
Pierwszym ośrodkiem zdrowia wykorzystującym tę usługę jest holenderska grupa zarządzająca trzema ośrodkami szpitalnymi. Wykorzystają oni tę usługę do wyposażenia w system PACS swoich trzech placówek szpitalnych i udostępnienia bezpiecznego dostępu do obrazów lekarzom klinicystom pracującym zdalnie.
Taka usługa wykorzystująca sieć internetową eliminuje niebezpieczeństwo starzenia się wykorzystywanych rozwiązań informatycznych - firma Carestream Health nieprzerwanie aktualizuje i konserwuje centra danych i oferowaną technologię. Dane pacjentów i badania podlegają synchronizacji, zatem te same dane dostępne są dla wszystkich użytkowników, niezależnie od miejsca ich przebywania. Opcjonalna funkcja systemu umożliwia użytkownikom dostęp do zaawansowanych narzędzi odczytu takich jak np. 3D. Infrastruktura która jest niezależna od producenta, będąca sercem platformy eHealth Manged Services, umożliwia także współdzielenie informacji pomiędzy różnymi systemami.
Usługa spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa
Szyfrowanie i zasady bezpieczeństwa wykorzystywane przez firmę Carestream Health spełniają rygorystyczne przepisy związane z bezpieczeństwem danych pacjentów obowiązujących w większości krajów. Przykładem jest Francja.  Firma Carestream Health jest pierwszą firmą oferującą systemy obrazowania medycznego, która uzyskała urzędową autoryzację we Francji jako firma spełniająca normy pracy określone w wykazie referencyjnym poufności i bezpieczeństwa danych medycznych, która publikowana jest przez urząd odpowiedzialny za organizację współpracy służby zdrowia we Francji.
Usługa eHealth PACS Services jest najnowszym produktem będącym częścią usług eHealth Managed Services. Usługa archiwizacyjna eHealth Archiving Services umożliwia magazynowanie danych DICOM i nie-DICOM, takich jak dane pacjenta, pliki wideo, rentgenowskie badania obrazujące, wyniki badań laboratoryjnych i patologicznych oraz inne dokumenty związane z pacjentami. Usługa archiwizacji wykorzystuje protokoły XDS i XDS-I oraz normy DICOM i nie-DICOM.
Usługi sieciowe eMS firmy Carestream Health udostępniają obecnie ponad 1 miliard obrazów pochodzących z całego świata o wielkości ponad 500 terabajtów danych. Firma wykorzystuje osiem centrów danych w pięciu krajach Europy i Ameryki Północnej, a budowa kolejnych centrów planowana obecnie jest w Japonii i Argentynie.
Nowy eHealth PACS Sevice jest dostępny na terenie Stanów Zjednoczonych i wybranych krajów Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej.

PACS - z ang. Picture Archiving and Communication Systems (System Składowania i Wymiany Obrazów Radiologicznych). PACS stanowi zestaw sprzętu i oprogramowania przeznaczonych do elektronicznej wymiany i składowania obrazów diagnostycznych w medycynie.

###
Carestream Health Poland

Carestream Health Poland Sp. z o.o. jest częścią koncernu Carestream Health Inc., wiodącego producenta systemów obrazowania medycznego i stomatologicznego oraz rozwiązań informatycznych dla służby zdrowia i systemów obrazowania molekularnego przeznaczonych do przyrodniczych badań naukowych a także urządzenia i materiały do testów z udziałem promieniowania rentgenowskiego w przemyśle. Systemy Carestream Health Poland są również przeznaczone dla jednostek zajmujących się poszukiwaniem i udoskonalaniem leków. Carestream Health Inc obsługuje klientów w ponad 150 krajach i jest niezależną firmą działającą w ramach grupy spółek należących do Onex Corporation z siedzibą w Toronto w Kanadzie. Firma Carestream Health Poland Sp. z.o.o. powstała w 2007 r. w wyniku zakupu Działu Medycznego Eastman Kodak Company przez kanadyjską korporację Onex.
Aby uzyskać więcej informacji na temat firmy oraz jej produktów, rozwiązań i usług, prosimy kontaktować  się z przedstawicielem Carestream Health  lub odwiedzić stronę  www.carestreamhealth.pl.
www.carestreamhealth.com.

CARESTREAM is a trademark of Carestream Health, Inc.