Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Partnerstwo dla transplantacji w województwie mazowieckim

Mazowieckie Kuratorium Oświaty | 2010-06-22
16 czerwca 2010 r. Wojewoda Mazowiecki, przedstawiciele organów założycielskich mazowieckich szpitali,  środowiska medyczne i inni partnerzy społeczni podpisali list intencyjny w ramach programu „Partnerstwo dla transplantacji w województwie mazowieckim”.

Program został zainicjowany w 2009 roku przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej, jako odpowiedź na bardzo niską liczbę przeszczepianych narządów w Polsce. Jego celem jest uzyskanie społecznego poparcia dla idei dawstwa narządów poprzez przekazanie fachowej wiedzy w tym zakresie.

Projekt realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego w kilku obszarach, w ramach których przewidziano, począwszy od roku szkolnego 2010/2011, także działania edukacyjne skierowane do nauczycieli i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz zasad udziału zainteresowanych szkół i nauczycieli w szkoleniach zostaną przekazane za pośrednictwem strony Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Zachęcam Państwa do rozważenia udziału w planowanym projekcie, który będzie służył edukacji oraz przełamywaniu barier i stereotypów na temat transplantacji, funkcjonujących w społeczeństwie.


Więcej informacji na temat podpisanego listu i projektu na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.