Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nowości z medycznego rynku pracy

wyngrodzenia.pl | 2010-06-22
Polscy medycy za granicą.  Od maja 2004 roku około 7,5 tys. lekarzy pobrało zaświadczenia uprawniające do podjęcia i wykonywania zawodu poza granicami Polski. Najwięcej zaświadczeń (2,5 tys.) wydano bezpośrednio po akcesji Polski do Unii Europejskiej. W 2008 roku ich łączna liczba wyniosła 600.

Ratowniczki medyczne mogą dźwigać do 20 kg.  Zgodnie z Kodeksem Pracy kobiety pracujące jako ratowniczki medyczne nie mogą dźwigać ciężarów powyżej 20 kilogramów. Ponadto muszę mieć zapewniony odpowiedni sprzęt, jak nosze i podnośniki do transportowania pacjentów. Przepisy te jednak nie są przestrzegane, co wykazały kontrole Państwowej Inspekcji Pracy.

Do wykonywania zawodu pielęgniarki nie wystarczy dyplom.  Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego samorząd pielęgniarek i położnych ma prawo do sprawdzania dyplomów pielęgniarek i położnych, które ubiegają się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu.

Przepracowani Polscy lekarze w Wielkiej Brytanii.  Praca na pełnym etacie od poniedziałku do piątku w Polsce, a potem weekend na Wyspach. Ponad 13 godzinna podróż i nocny dyżur z piątku na sobotę nie daje możliwości wypoczynku. W sobotę i niedzielę po 9 godzin na oddziale i z powrotem do Polski. Taki tryb życia prowadzą Polscy lekarze.