Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Powstaną nowe oddziały specjalistyczne Szpitala św. Łukasza

Klaudia Anioł [PRCM.PL] | 2010-06-08
Powstaną nowe oddziały specjalistyczne Szpitala św. Łukasza

Powstaną nowe oddziały specjalistyczne Szpitala św. Łukasza

Powstaną nowe oddziały specjalistyczne Szpitala św. Łukasza

Powiat tarnowski przestanie być białą plamą na mapie opieki psychiatrycznej w Małopolsce. W tarnowskim Szpitalu Wojewódzkim  św. Łukasza powstanie nowoczesny Ośrodek Psychiatrii i poradnie specjalistyczne.

W ramach Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2010-2015 w tarnowskim Szpitalu Wojewódzkim św. Łukasza  powstanie ośrodek psychiatrii.
W ostatnich latach wzrasta liczba osób leczonych w poradniach zdrowia psychicznego, a najczęstszą przyczyna leczenia są zaburzenia nerwicowe związane ze stresem. Według danych z r. 2008 w województwie małopolskim leczonych było ponad 133 tys. osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli 4% mieszkańców całego województwa. Problem ten dotyczy również obszarów wiejskich, gdzie liczba osób leczonych gwałtownie wzrosła o ponad 50% [2007:2008]. Placówki szpitalne dysponowały w tym okresie 1.582 łóżkami na oddziałach psychiatrycznych, które głównie znajdują się w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie oraz Szpitalu Wojewódzkim w Andrychowie. Również spośród 135 małopolskich poradni zdrowia psychicznego, aż 66 znajduje się w Krakowie [2009].  Stolica regionu dysponuje 12 poradniami dla dzieci i młodzieży, podczas gdy w 12 powiatach nie ma żadnej placówki tego typu.  Jednym z subregionów zupełnie pozbawionych dostępności do stacjonarnej opieki psychiatrycznej [poza lecznictwem odwykowym] jest powiat tarnowski.
- Tarnów jest białą plamą na mapie placówek lecznictwa psychiatrycznego. Osoby ze schorzeniami psychiatrycznymi muszą dzisiaj korzystać z pomocy głównie placówek w Krakowie oraz w Straszęcinie koło Dębicy – potwierdza Ana Czech, dyrektor Szpitala św. Łukasza.
- W województwie małopolskim istnieją białe plamy w zakresie lecznictwa psychiatrycznego. Wbrew pozorom jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu leczenie i powinny powstać oddziały psychiatryczne w szpitalach powiatowych – wyjaśnia członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Wojciech Kozak.
- Uruchomienie ośrodka psychiatrii w Tarnowie jest ważną inwestycja, której celem jest zapewnienie sprawnego systemu ochrony zdrowia i zwiększenie dostępności do opieki specjalistycznej dla mieszkańców powiatów w Małopolsce. Zaniechanie tego projektu, do którego realizacji przygotowujemy się już blisko dwa lata, byłoby zamknięciem oczu na oczywiste potrzeby pacjentów i diagnozy ekspertów – podkreśla Marszałek Małopolski Marek Nawara.

W ramach Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2010-2015 tarnowski szpital św. Łukasza planuje utworzenie Ośrodka Psychiatrii złożonego z 3 oddziałów stacjonarnych [ok. 100 łóżek], oddziału dziennego, poradni specjalistycznych, zespołu hospitalizacji domowej i ośrodka gerontopsychiatrii [zajmującego się zaburzeniami psychicznymi u osób w wieku podeszłym]. Inwestycja  o szacunkowej wartości ponad 30 mln złotych ma się zakończyć najpóźniej po 20 miesiącach od dnia rozpoczęcia budowy.
 - Posiadamy opracowany program działalności ośrodka. W tym roku powinna powstać  koncepcja projektu architektonicznego. Jeśli Program uzyska akceptacje władz województwa  i uzyskamy odpowiednie finansowanie, nowe oddziały powstaną na należącym do szpitala terenie  2,5 ha obok Ośrodka Leczenia  Uzależnień  – wyjaśnia Anna Czech. 
Według WHO [Światowa Organizacja Zdrowia]  około 400 mln ludzi na całym świecie cierpi na choroby psychiczne i neurologiczne. Problem ten dotyczy zarówno obszarów zurbanizowanych, wielkich aglomeracji, jak i regionów nierozwiniętych. Depresja znajduje się na piątym miejscu [ok. 11%]  wśród wszystkich chorób będących przyczyną śmierci i upośledzających jakość życia ludzi na całym świecie, a według przewidywań specjalistów w 2020 roku znajdzie się już na miejscu drugim. Tymczasem, jak oceniają eksperci WHO, 70 % cierpiących na depresję i ponad polowa pacjentów dotkniętych schizofrenią może wrócić do zdrowia i funkcjonować w społeczeństwie, jeżeli otrzyma odpowiednią opiekę.