Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH PRACOWNICZYCH w sektorze medycznym

www.cpi.com.pl
Zapraszamy do udziału w VIII Forum ADO/ABI
PRZETWARZANIE  I  OCHRONA DANYCH  PRACOWNICZYCH
Warszawa,15 czerwca 2010 r.


Temat VIII Forum ADO/ABI obejmuje problematykę dotyczącą każdej jednostki organizacyjnej. Specyfika przetwarzania szeroko rozumianych danych pracowniczych powoduje konieczność pogłębionego przygotowania się do wykonywania obowiązków ochrony danych. Skomplikowanie materii prawnej w tym zakresie potwierdza orzecznictwo GIODO oraz sądów administracyjnych. Skierowane do administratorów danych i administratorów bezpieczeństwa informacji Forum ADO/ABI poruszy najbardziej aktualne i ważne problemy prawne i techniczno-organizacyjne ochrony danych pracowniczych. Omówione zostaną zagadnienia zabezpieczenia systemów kadrowych i outsourcingu kadrowo-płacowego, jak również prawne tematy: dopuszczalnego zakresu przetwarzania danych pracowniczych, monitoringu pracownika oraz przeprowadzania na nim badań.
Redakcja programu, merytoryczna koordynacja przygotowań i prowadzenie obrad: Grzegorz Sibiga - doktor prawa, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie

PROGRAM
www.cpi.com.pl/imprezy/2010/adoabi/index.php
- Bezpieczeństwo osobowe a bezpieczeństwo danych osobowych pracowników.
prof. Teresa Wyka, Uniwersytet Łódzki
- Ochrona wizerunku pracownika i jego wykorzystanie przez pracodawcę oraz zasady zapewnienia tajemnicy wynagrodzenia
dr Krzysztof Walczak, Uniwersytet Warszawski, red. nacz. Monitora Prawa Pracy
- Specyfika zabezpieczania systemów informatycznych służących do przetwarzania danych kadrowych
dr inż. Andrzej Kaczmarek, specjalista ds. systemów informatycznych służących do przetwarzania informacji prawnie chronionych, b. członek Komitetu Technicznego KT 182 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym
- Dopuszczalny zakres przetwarzania danych pracownika i kandydata do pracy na gruncie przepisów prawa pracy i przepisów o ochronie danych osobowych
dr Arleta Nerka, Akademia Leona Koźmińskiego
- Wykonywanie badań na pracownikach (testy psychologiczne, wariograf) a ochrona ich prawa do prywatności i ochrony danych osobowych
dr Dominika Dorre - Nowak, Uniwersytet Jagielloński, radca prawny
- Prawne aspekty monitoringu pracowników (kontrola poczty elektronicznej i aktywności w sieci publicznej)
dr Arkadiusz Lach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
- Praktyczne problemy ochrony danych pracowniczych w związku z outsourcingiem działalności kadr, księgowości i IT
Łukasz Wrona, administrator bezpieczeństwa informacji KRD BIG S.A.
- Rola i zadania ADO/ABI w przygotowaniu jednostki organizacyjnej do wykonania obowiązków i kontroli ich przestrzegania w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania i ochrony danych pracowniczych
dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN
Łukasz Wrona, administrator bezpieczeństwa informacji KRD BIG S.A.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
- on-line: www.cpi.com.pl/imprezy/2010/adoabi/formularz_pr.php
-  faxowy: www.centrumpr.com.pl/formularz_adoabi.pdf
* Jeśli dowiedzieli się Państwo o Forum z tej informacji – prosimy o wypełnienie jednego z powyższych formularzy zgłoszeniowych oraz o zaznaczenie pola „Skąd dowiedzieli się Państwo o Forum: portal/serwis patrona medialnego” - celem mierzenia skuteczności przekazu.

Kontakt z organizatorem: pr@cpi.com.pl