Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Podsumowanie Seminarium: Ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty medyczne

www.asesor.pl | 2010-06-01
Podsumowanie Seminarium: Ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty medyczne

Ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty medyczne

Kolejne seminarium z cyklu Inicjatywa dla zdrowia odbyło się 1 marca i było poświęcone tematowi dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych. Swoje referaty wygłosili: mgr Paweł Nawara z Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, mgr Janusz Rachwalik z Akademickiego Szpitala Klinicznego oraz Silvia Bermedo-Caroso z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja poświęcona dodatkowym ubezpieczeniom zdrowotnym. Głos w niej zabrali m.in. p. Krzysztof Łanda z HTA Audit, mgr Paweł Nawara oraz p. prof. Olga Kowalczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Dyskutanci ustalili warunki, które muszą zaistnieć, by dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne mogły spełnić swoją rolę w systemie zdrowotnym. Są to: określenie zakresu koszyka świadczeń gwarantowanych (koszyk pozytywny, negatywny), pozyskanie i zainwestowanie kapitału oraz popyt na ubezpieczenia. Niezwykle ważna jest przy tym stabilizacja sytuacji prawnej, zważywszy na trudności finansowe, z jakimi dla zakładów opieki zdrowotnej wiążą się częste zmiany aktów prawnych. Istotne jest również zaistnienie w świadomości społeczeństwa potrzeby ubezpieczenia zdrowotnego. Podczas dyskusji została poruszona kwestia świadomości konieczności dbania o własne zdrowie, w tym również działań profilaktycznych i promocji zdrowego trybu życia, a także kwestia świadomego udziału obywateli w kreowaniu polityki zdrowotnej.

Tematem kolejnego, czwartego już seminarium będzie udział trzeciego sektora w kreowaniu polityki zdrowotnej. Wszystkich zainteresowanych tą problematyką zapraszamy na stronę: www.politykazdrowotna.com.pl, gdzie można znaleźć więcej informacji.