Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kodowanie w systemie JGP. Doświadczenia dwóch lat-22 czerwca 2010, Poznań

Karolina Bogusz
Kodowanie w systemie JGP. Doświadczenia dwóch lat-22 czerwca 2010, Poznań

Kodowanie w systemie JGP. Doświadczenia dwóch lat-22 czerwca 2010, Poznań

Program Konferencji
09:00 - 10:00   Rejestracja uczestników

10:00 - 10:15   Otwarcie Konferencji - J. Malicki - Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu

10:15 - 10:45   W. Samborski - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / W. Romanowski - Dyrektor Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie
JGP i programy lekowe w praktyce reumatologicznej

10:45 - 11:15   B. Murawska - Z-ca Dyrektora ds. Medycznych NFZ Poznań / P. Lisik NFZ Poznań

11:15 - 11:45   A. Kotuła - Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Organizacji i Zarządzania - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
" Pytania i wątpliwości związane z rozliczaniem świadczeń onkologicznych w systemie JGP"

 11:45 - 12:15   J. Atłachowicz - Wiceprezes ZG STOMOZ

12:15 - 12:45   J. Chajdas - Inicjator i członek zespołu wdrażającego system JGP w Polsce    
" Analiza profilowa jako metoda benchmarkingu w ocenie realizacji świadczeń w systemie JGP w 2009 r. grupy wszpitali referencyjnych"

12:45 - 13:30   Przerwa

13:30 - 14:00   E. Strzesak - Pełnomocnik Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii ds. Roliczeń
"Wyzwania edukacyjne JGP. Podyplomowe Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych w Poznaniu"

14:00 - 14:30   Sz.Cofta - Naczelny Lekarz Szpitala Klinicznego im. Przemienia Pańskiego w Poznaniu
„ Czy powinno być miejsce na uprzywilejowanie w kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych ”

 Organizatorzy
 

    * Wielkopolskie Centrum Onkologii
    * Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
    * Wielkopolska Izba Lekarska