Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży w Polsce – konferencja prasowa w IPCZD

Centrum Zdrowia Dziecka

31 maja 2010 roku w IPCZD (sala 119, budynek F) o godz. 10.00 odbędzie się prezentacja wyników projektu OLAF – „Opracowanie norm ciśnienia tętniczego dla populacji dzieci i młodzieży w Polsce”. Badania prowadzone w ramach projektu wskazują także na częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat oraz identyfikują ekspozycje na czynniki obessogenne w środowisku szkolnym. Po prezentacji wyników odbędzie się konferencja prasowa o godz. 11.20, na którą zaproszona została Pani Ewa Kopacz, Minister Zdrowia.

Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia, Ministra Sporu i Turystyki oraz Minista Edukacji Narodowej. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Minister Sportu i Turystyki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, parlamentarzyści, kuratorzy oświaty, przedstawiciele NFZ, przedstawiciele szkół oraz lekarze i pielęgniarki. Spotkanie będzie miało na celu zapoznanie się z problemem otyłości i nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży oraz wspólne wypracowanie kierunków polityki państwa dotyczących wdrażania wyników projektu OLAF, które mają na celu poprawę stanu zdrowia populacji wieku rozwojowego.

Projekt OLAF prowadzony jest przez Zakład Zdrowia Publicznego (ZZP) Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Realizację projektu rozpoczęto w lipcu 2007 roku. Badanie reprezentatywnej próby 17 573 spośród dzieci i młodzieży w wieku rozwojowym 7-18 lat zostało przeprowadzone w okresie od listopada 2007 r. do listopada 2009 r. Jest to największy tego typu projekt badawczy w Polsce, który jest sfinansowany  ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Honorowy Patronat nad jego realizacją sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nadciśnienie tętnicze jest podstawowym czynnikiem ryzyka przedwczesnych zgonów i jednym z najbardziej rozpowszechnionych stanów chorobowych. W praktyce klinicznej wielu lekarzy pediatrów powszechne jest odnoszenie wyników pomiaru do norm opracowanych dla populacji dzieci amerykańskich, która istotnie różni się od populacji krajowej i jest znacznie zróżnicowana rasowo. Dlatego podjęto próbę opracowania norm wartości ciśnienia tętniczego dla populacji wieku rozwojowego w Polsce.

Program konferencji:
10:00 – 10:20 „Znaczenie nadwagi i otyłości dla zdrowia populacji wieku rozwojowego”, doc. dr hab. Mieczysław Litwin, Z-ca Dyrektora ds. Nauki, kierownik projektu OLAF,

10:20 – 10:40 „Epidemiologia nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz uwarunkowania socjoekonomiczne – dane projektu OLAF”, mgr Beata Gurzkowska, lek.med. Zbigniew Kułaga, Zakład Zdrowia Publicznego, koordynator projektu,

10:40 – 11:00 „Problem nadwagi i otyłości dzieci w weiku przedszkolnym, czyli nowe projekty zdrowia dzieci w IPCZD”, doc. dr hab. Piotr Socha, Kierownik Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii, lek. med. Zbigniew Kułaga,

11:00 – 11:20 Panel dyskusyjny,

11:20 – 11:40 Konferencja prasowa.