Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Medical Support System – publikacje HDM

OTO PR | 2010-05-26
Medical Support System – publikacje HDM

Medical Support System – publikacje medyczne na miarę XXI wiekuHealth Data Management jest jednym z liderów innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań badawczych i marketingowych dedykowanych rynkowi medyczno-farmaceutycznemu. Firma aktywnie wdraża w życie nowe rozwiązania budujące pozytywny wizerunek marek farmaceutycznych oraz wspomagające pracę przedstawicieli medycznych i zwiększające ich skuteczność pracy.

Health Data Management buduje i wdraża nowoczesny system publikacji medycznych o nazwie Medical Support System. Firma będąc partnerem renomowanych wydawnictw medycznych przygotowuje rzetelne publikacje dedykowane poszczególnej tematyce w oparciu o posiadaną licencję. Indywidualizacja materiałów poprzez zastosowaną formę graficzną czy wyróżnienie interesujących informacji stanowi jedną z form custom publishingu. Pozwala to klientom Medical Support System zwiększyć świadomość promowanej marki oraz budować pozytywny wizerunek. Powstałe publikacje stanowią kompletny zestaw informacji medycznej niezbędnej w codziennej pracy lekarzy medycyny bądź farmaceuty, na który składają się:
• LITERATURA MEDYCZNA stanowiąca podstawowe i wiarygodne źródło informacji medycznych, wydana w języku oryginalnym. HDM współpracuje z wydawnictwami cieszącymi się najlepszą renomą na świecie, m. in.: Wolters Kluwer, Wiley, Taylor&Francis, Springer, Oxford University Press, Medicine & Publishing, Mosby.
• WYTYCZNE MEDYCZNE będące aktualną, stale update’owaną wiedzą medyczną na temat zaleceń postępowania w leczeniu jednostek chorobowych wydawaną w przejrzystej, atrakcyjnej formie stanowiącej wsparcie w codziennej praktyce lekarskiej.
• REPRINTY I SUPLEMENTY na które składają się polskojęzyczne przedruki najciekawszych doniesień naukowych.
• HOT TOPICS czyli najciekawsze abstrakty w języku polskim opublikowane w ogólnoświatowych czasopismach medycznych.
• CLINICAL TRIAL REVIEW będący prestiżowym przeglądem wybranego badania klinicznego z wypunktowaniem kluczowych informacji, trendów, wyników badań.
• CORE CLINICAL TRIALS to przegląd doniesień naukowych w zakresie danej substancji czynnej obejmujący nowe rejestracje, nowe algorytmy leczenia.
• PLANSZE EDUKACYJNE czyli pomoce naukowe wydane przez: Wolters Kluwer Health, EC - Europe lub tworzone na nowo z gotowych elementów opatrzone przekazem marketingowym z podkreśleniem najważniejszych informacji dostosowanych do potrzeb.
Wszystkie produkty HDM stanowią część kompleksowego programu edukacji medycznej stanowiącą podstawowy element skutecznej działalności marketingu medycznego. Wykorzystując narzędzia oferowane przez HDM marketerzy mają niepowtarzalną możliwość dotrzeć do precyzyjnie wybranej grupy osób ze skutecznym, nowocześnie przygotowanym przekazem spotykającym się z właściwym zrozumieniem wśród wybranej grupy odbiorców jakimi są lekarze i farmaceuci.