Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Genzyme ogłasza wyniki finansowe za 2009 rok

OTO PR | 2010-05-25
Firma Genzyme, amerykańska korporacja zajmująca się biotechnologią medyczną, ogłosiła wyniki finansowe za 2009 rok oraz plany na rok 2010.

„Jesteśmy na etapie odnowy pozycji Genzyme jako lidera branży life science. Nasze działania odzyskują dawny rozmach” – powiedział Henri Termeer, Chief Executive Officer Genzyme, ogłaszając wyniki finansowe firmy za 2009 rok. W 2009 roku firma Genzyme stanęła wobec poważnych wyzwań. Produkując innowacyjne leki stosowane w leczeniu choroby Gauchera oraz Pompego, firma zmierzyła się
z jednym z najtrudniejszych problemów produkcji biotechnologicznej – skażeniem wirusowym i koniecznością całkowitego zamknięcia fabryki w Allston w USA na czas jej sanityzacji.

„Sytuacja Genzyme obrazuje ogólne trudności, na jakie napotykają firmy działające w branży biotechnologicznej, przede wszystkim ogromne ryzyko wiążące się z procesem produkcji” - powiedział Paweł Miśkiewicz, Genaral Manager CEC North Genzyme. „Obecnie realizujemy program zmian związanych z produkcją i zarządzaniem. Intensywnie pracujemy nad przywróceniem pełnej dostępności naszych leków - Cerezyme i Fabrazyme, ale także nad dywersyfikacją obszarów zainteresowania firmy. Czerpiąc naukę z trudnego dla nas roku 2009, wzmacniamy firmę poprzez zmiany organizacyjne oraz inwestycje w strategiczne projekty rozwojowe. Rok 2010 będzie okresem kolejnych wyzwań i zaangażowania w odzyskanie dynamiki wzrostu.”

Wyniki finansowe w 2009 roku
Dochód firmy Genzyme w 2009 roku wyniósł 4,5 miliarda dolarów w porównaniu z 4,6 mld dolarów za 2008 rok. Wyłączając obszar działalności firmy związany z chorobami genetycznymi, w którym wystąpiły problemy produkcyjne, dochód firmy wzrósł 15 procent. Wzrost ten wynikał z wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów tj. Synvisc-One ®
i Mozobil® oraz integracji z lekami onkologicznymi firmy Bayer.

Plany na 2010 rok
Genzyme Corp. szacuje, że w pierwszym kwartale 2010 roku zarobki firmy będą porównywalne z czwartym kwartałem 2009 roku, a następnie będą sukcesywnie wzrastać. Wzrost ten ma być związany z trzema czynnikami – akceptacją przez FDA leku Lumizyme, wzrostem zdolności firmy do produkcji Fabrazyme® oraz utrzymaniem wystarczającej podaży Cerezyme®. W 2010 roku firma Genzyme będzie koncentrować się na wzmocnieniu najlepiej rokujących projektów oraz produktów, a także na redukcji ryzyka. Proces minimalizowania zagrożeń jest realizowany poprzez zwiększanie możliwości produkcyjnych, tworzenie rezerw oraz usprawnienie infrastruktury technologicznej.

Genzyme Corp. szacuje, że dochód za rok 2010 powinien kształtować się w granicach 5,23-5,53 miliarda dolarów. Zakłada się, że wzrost dochodu będzie spowodowany:
• Silnym popytem na lek Cerezyme;
• Wzrastającym popytem na lek Myozyme® oraz wprowadzeniem na rynek leku Lumizyme;
• Wprowadzeniem na rynek leku Synvisc-One, który rozszerza rynek, włączając pacjentów dotychczas stosujących doustne środki przeciwbólowe w osteoartrozie kolana;
• Rozwojem działalności firmy związanej z onkologią hematologiczną - integracją z produktami firmy Bayer, a także wzrostem znaczenia produktów takich jak Thymoglobulin® i Mozobil.

Inwestycje w 2010 roku
Genzyme Corp. planuje inwestycje w obszarze związanym z chorobami genetycznymi, tak by zredukować ryzyko związane z produkcją leków oraz przygotować się na wprowadzenie produktu Lumizyme. Firma działała aktywnie w celu zapewnienia wystarczającej podaży leku Cerezyme dla pacjentów z chorobą Gauchera oraz Fabrazyme dla osób dotkniętych chorobą Fabry’ego. Działania Genzyme skupiły się z jednej strony na zapewnieniu dostępności leków, z drugiej na usprawnieniu systemu produkcyjnego oraz stworzeniu programu rezerw.


Firma planuje także wzrost wydatków związanych z rozwojem produktów takich jak Synvisc-One oraz leków onkologicznych. Genzyme zamierza także zrealizować inwestycje w nowej fabryce we Framingham, produkującej leki Fabrazyme i Cerezyme oraz rozwój zakładów w Geel w Belgii i Waterford w Irlandii. Genzyme Corp. zamierza realizować inwestycje, które zapewnią rozwój firmy w perspektywie długoterminowej. W obszarze działań B&R szczególnie istotne będzie rozwijanie projektów zaawansowanych takich jak doustny preparat stosowany w terapii choroby Gauchera oraz lek dla pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane.

Zmiany organizacyjne
Firma przeprowadza także zmiany na poziomie organizacyjnym. Do grona Genzyme dołączył Scott Canute, ekspert z 25-letnim doświadczeniem, zajmując stanowisko President of Global Manufacturing, a także Ron Branning jako Senior Vice President of Global Product Quality.

O firmie Genzyme
Firma Genzyme jest amerykańską korporacją z siedzibą w Cambridge, MA (Stany Zjednoczone). Specjalizuje się w opracowywaniu i wytwarzaniu innowacyjnych leków stosowanych w rzadkich chorobach genetycznych, nowotworach układu krwiotwórczego, przeszczepianiu szpiku, ortopedii, chorobach nerek, a także diagnostyce. Firma Genzyme powstała w 1981. Z małego przedsiębiorstwa typu start-up rozwinęła się w korporację z dochodem 4,5 miliarda dolarów za 2009 rok, zatrudniającą ponad 16 000 osób na całym świecie. Firma ma oddziały w 40 krajach, 17 fabryk biotechnologicznych oraz 9 laboratoriów prowadzących badania genetyczne. Produkty firmy Genzyme są dostępne w ponad 100 krajach.