Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

I Forum Promocji Zdrowia Kobiet

PAP | 2010-05-13
I Forum Promocji Zdrowia Kobiet

Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet zaprasza na inauguracyjne spotkanie z cyklu Forum Promocji Zdrowia Kobiet, które odbędzie się 13 maja 2010 r., o godz. 11.00 w Audytorium Dembego Biblioteki Narodowej w Warszawie. Hasłem przewodnim pierwszego spotkania będzie "Zdrowe partnerstwo", czyli współpraca instytucji publicznych, samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych, która może być receptą na skuteczną profilaktykę i ochronę zdrowia polskich kobiet.

Większość problemów zdrowotnych dotyczy w podobnym stopniu i kobiet i mężczyzn, istnieją jednak problemy specyficzne - występujące tylko u kobiet, mające dla nich inne znaczenie i konsekwencje. Należą do nich m.in. problemy związane z budową i układu rozrodczego, zagadnienia gospodarki hormonalnej w różnych okresach życia, problemy związane z macierzyństwem. Ze względu na specyfikę i istotność schorzeń kobiecych należy im się nie tylko wyjątkowa uwaga. Konieczna jest również implementacja systemowych rozwiązań zachęcających do wspólnego, zorganizowanego wysiłku na rzecz profilaktyki, promowania, poprawy i ochrony zdrowia kobiet. Dlatego odbywające się po raz pierwszy Forum Promocji Zdrowia Kobiet poświęcone będzie zdrowemu partnerstwu.

Wśród poruszanych podczas spotkania zagadnień znajdą się tematy związane ze skuteczną profilaktyką zdrowotną na poziomie lokalnym oraz potrzebą implementacji uniwersalnych - stworzonych na szczeblu ogólnokrajowym - modeli w tym obszarze. W gronie zaproszonych ekspertów dyskutować również będziemy o "zdrowej komunikacji", czyli najskuteczniejszych przekazach i narzędziach wykorzystywanych w prozdrowotnych kampaniach edukacyjnych skierowanych do kobiet, jak również zasadach partnerstwa i budowania spójnej strategii oraz podziału kompetencji w relacjach samorządów i organizacji pozarządowych w obszarze programów profilaktyki zdrowotnej.

Gościem specjalnym spotkania będzie pani Hildrun Sundseth - członek zarządu Europejskiego Instytutu Zdrowia Kobiet, która od lat zaangażowana jest w proces tworzenia regulacji europejskich związanych z ochroną i promocją zdrowia. Pomysłodawcą inicjatywy jest Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet, organizacja non-profit, której działalność skupia się na zwiększeniu świadomości zagrożenia kobiet różnymi chorobami, promocji profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz poprawieniu jakości świadczeń zdrowotnych w Polsce.